Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parkeringsanmärkning

Har du fått en parkeringsanmärkning, i dagligt tal kallad parkeringsbot? Om du anser att den är felaktig kan du överklaga. På baksidan av parkeringsanmärkningen står det hur du gör för att överklaga men vi redovisar det även här.

Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till närmaste polisstation kan du gå in på Polisens webbplats

Du kan överklaga en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar parkeringsanmärkningen i tid, även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på polisens webbplats, Bestridande av parkeringsanmärkning

Skicka blanketten till polismyndigheten på den adress som står på parkeringsanmärkningen. Du kan även skicka den via e-post till Polisen: registrator.vast@polisen.se

Kom ihåg att ange felparkeringsavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.