Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en möjlighet när du inte kan resa med allmänna kommunikationer på egen hand.

Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg och man kan beställa kostnadsfri ledsagning om man behöver hjälp till och från tågen.

När kan du resa med riksfärdtjänst?

För dig som ändå inte klarar att resa på egen hand med allmänna kommunikationer finns möjligheten att ansöka om riksfärdtjänst. Bara den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan få tillstånd till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet, men inom Sverige. Du kan få riksfärdtjänst för att resa till rekreation eller fritidsverksamhet.

Tillstånd till riksfärdtjänst ges i första hand för resor med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med ledsagare. Det innebär att kommunen ersätter reskostnaden för den person som måste följa med för att resan ska kunna genomföras.

Om du inte klarar att resa med tåg, buss, flyg eller båt, trots hjälp av en ledsagare, kan du ha rätt till resa i taxi eller specialfordon. Resor i taxi och specialfordon samordnas.  Det betyder att man reser tillsammans med andra personer och att fordonet därför inte alltid åker den kortaste vägen.

Innan du ansöker bör du själv ta reda på om vilken handikappanpassning och service som finns på de allmänna kommunikationer som går till resmålet.

Ansök om tillstånd

För att resa med riksfärdtjänst krävs att du har fått ett tillstånd. Du som är folkbokförd i Lerums kommun ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in en skriftlig ansökan. Du kan ladda ner blanketter via länken nedan, eller på medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg. Vi behöver ha din ansökan senast två veckor innan avresa, gärna tidigare. Under vissa perioder, till exempel inför större helger, behöver vi din ansökan ännu tidigare.
  • Du får alltid ett skriftligt beslut. 
  • Vid eventuella frågor kontakta färdtjänsthandläggarna