Taxa Riksfärdtjänst

Avgifter vid riksfärdtjänstresa

Vägavstånd i kilometer Avgift, kr/enkelresa                
0-100 105  
101-125 130  
125-150 165  
151-175 195  
176-200 220  
201-225 255  
226-250 275  
251-275 300  
276-300 320  
301-350 370  
351-400 420  
401-450 455  
451-500 480  
501-600 535  
601-750 600  
751-1000 655  
1001-1250 680  
1251-1500 700  
1500 och längre 755  
Resenärer under 26 år och studerande som innehar CSN-kort eller SFS-kort betalar 70% av ovanstående egenavgift.