Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skadeanmälan

Som trafikant kan du i vissa fall ha rätt till ersättning av Lerums kommun på grund av uppkommen skada.

Här får du information om kommunens ansvar och hur du gör en anmälan om skada.

Kommunens ansvar

Lerums kommun är normalt väghållare för kommunala vägar men ansvarar inte för alla skador som kan inträffa efter vägarna. Det krävs enligt skadeståndslagen 3:1, att kommunen har vållat skadan genom fel eller försummelse. Ersättning beviljas endast i de fall där det kan anses visat att Lerums kommun eller anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller förbiseende.

Varningsskyltar som upplyser trafikanterna om rådande vägförhållanden gör att vi i de flesta fall inte betalar ut någon ersättning. Som trafikant är du skyldig att anpassa ditt körsätt och hastighet till rådande förhållanden.

Anmälan

Fyll i blanketten så noga som möjligt. Du hämtar blanketten under rubriken Ladda hem längst ner på sidan. För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att det framgår var och när skadan inträffat samt vad det är som skett. Bifoga fotografier som tydligt visar skadan. Skriv under blanketten och skicka den till Lerums kommun, Samhällsbyggnad, Teknisk service, 443 80 Lerum.

Efter att ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked från Lerums kommun där vi meddelar om du kan få ersättning för din skada eller inte.

Kan jag reparera skadan?

Om du vill reparera skadan innan du får besked från Lerums kommun, så går det bra. Oavsett vilken bedömning vi gör senare, får du i detta läge själv betala kostnaden för reparationen. Du behöver inte visa upp skadan om inte vi begär det.

Ska jag skicka in kvitton på reparationen?

Bifoga kvitton och andra handlingar när du skickar in din anmälan.