Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skrotbilar och fordonsflytt

Skrotbilar klassas som farligt avfall. En skrotbil innehåller kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror. Det är ett miljöbrott att överge sin uttjänta bil.

Hantering av skrotbilar i Lerums kommun

Kommunen ansvarar, med stöd av Lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall, för att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark. De skrotbilar som står på privat mark är fastighetsägarens ansvar.

Har din bil tjänat ut? Lämna den till en auktoriserad bilskrotare, se eniro.se eller hitta.se.

Fordonsflytt

Kommunen ansvarar för bortforsling av felparkerade bilar på kommunens mark. 

Vi kan hjälpa till att ta bort skrotbilar och felparkerade bilar på privat mark mot att du betalar kostnaden. Kontakta oss för beställning via anmälan nedan.  

Anmälan skrotbil

Ser du en skrotbil på kommunal mark? Använda formuläret nedan för att anmäla den eller kontakta Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, telefon 0302-52 10 00.

För information om hur personuppgifter behandlas, se dokument under Ladda hem.

Var står bilen?

Kommundel

Uppgifter om fordonet

Kontaktuppgifter: