Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafik och säkerhet

Trafiksäkerheten är ett folkhälsoproblem. Det dödas nästan en person per dag i genomsnitt i den svenska trafiken och flera tusen får svåra skador.

År 1997 antog Sveriges riksdag den så kallade Nollvisionen. Det långsiktiga målet är att ingen som i huvudsak följer trafikreglerna ska behöva dödas eller skadas svårt på grund av vanliga mänskliga misstag i trafiken.

Tänk på att:

  • Störst risk för olyckor är vid plankorsningar och omkörningar.
  • Håll hastigheten.
  • Använd bilbälte.
  • Använd hjälm vid mopedåkning och när du cyklar.

Vad görs i Lerum?

I vänstermenyn finner du sidor som beskriver vilka åtgärder som Lerums kommun har tagit i kommunens tätorter för att öka trafiksäkerheten, skapa en tryggare miljö samt vilka åtgärder du själv kan göra.

Västsvenska paketet

Västsvenska paketet innebar en rad infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar för totalt 34 miljarder kronor i syfte att stärka regionen som en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden.
Läs mer om Västsvenska paketet.

Mer information