Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Farthinder

Lerums kommun får ibland förfrågningar om farthinder av olika slag. Det är sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder.

Lerum kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället. 

blomlådors avstånd på gatanAvstånd mellan blomlådorna.Vem ansvarar för blomlådorna?

Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar och byggas enligt den konstruktionsritning som Lerums kommun har tagit fram. Blomlådorna bekostas och sköts av sökanden. Lådorna måste placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden, även under mörker. Vid utplacering av blomlådorna måste man ta hänsyn till utfarter, avstånd till närmaste gatukorsning, gatans bärighet, typ av trafik med mera. Lådorna placeras ut under perioden 1 maj-15 oktober. 

Hur du ansöker

För att ansöka klickar du på länken till e-tjänsten på den här sidan.