Farthinder

Sektor samhällsbyggnad får ibland förfrågningar om farthinder av olika slag. Det är sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder.

Lerum kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället.

Vem ansvarar för blomlådorna?

Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar och byggas enligt den konstruktionsritning som Sektor samhällsbyggnad har tagit fram. Blomlådorna bekostas och sköts av sökanden. Lådorna måste placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden, även under mörker. Vid utplacering av blomlådorna måste man ta hänsyn till utfarter, avstånd till närmaste gatukorsning, gatans bärighet, typ av trafik med mera. Lådorna placeras ut under perioden 1 maj-15 oktober.

För att ansöka klickar du antingen på länken till e-tjänsten till höger ovanför texten. Vil du istället ha en blankett klickar du här för att komma till sidan för blanketter och e-tjänster. Gå sedan ner till Trafik, vägar och resande.