Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafiksäkerhet i Lerum

I Lerums kommun pågår ständigt stora och små projekt med syfte att göra tätorternas gator trafiksäkrare, miljövänligare och mer trivsamma.

Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet för de olika trafikantslagen.

Barn i fokus

Lerums kommun vill öka medvetandet om trafiksäkerhet hos alla inom kommunen - invånare, företag och anställda. Det är viktigt att vi alla tar ansvar och blir delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet och särskilt sätter barnens trafiksäkerhet i fokus.

Trafiksäkerhetsåtgärder

  • Kommunen har de senaste åren satsat på olika trafiksäkerhetsåtgärder:
  • Flera olycksdrabbade vägskäl har byggts om till cirkulationsplatser.
  • De större tätorterna är nu sammanlänkade med gång- och cykelvägar.
  • Hastighetsdämpande åtgärder har anlagts för att öka trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter.
  • Tillgängligheten för personer med olika funktionshinder har förbättrats på de vanligaste gångstråken. Detta gäller exempelvis borttagning av kanter för rullstolsburna och stöd för synskadade.
  • Flera busshållplatser har byggts säkrare samt anpassats bättre till funktionshindrade.
  • För att förebygga halkolyckor har villaägarna fått möjlighet att hämta flis till den egna trappan, uppfarten eller trottoaren.