Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trygghetsvandringar

Vid flera tillfällen har allmänhet, aktiva från föreningar, elever, polis och kommunens tjänstemän genomfört trygghetsvandringar för att ta reda på var vi känner oss otrygga, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad vi kan förbättra.

Trygghetsvandringarna har uppmärksammat klotter och nedskräpning, trasig belysning, säkerheten vid övergångsställen och buskage som växer för långt ut i gångbanor eller över skyltar.

Gångtunnlarna vitmålade

Arbetet med att kartlägga och förbättra utomhusmiljön i våra olika kommundelar börjar ge resultat, gångtunnlarna under E20 och järnvägen har målats vita. Skillnaden är enorm och de upplevs inte längre som lika mörka och otäcka. Dessutom ska belysningen förbättrats genom att lampor med vitt sken sätts upp vid tunnelmynningen och ny typ av armatur sätts upp inne i tunneln.

Uppföljning

Samtliga medverkande parter har fått ett protokoll från vandringarna med förteckning över synpunkter och beslutade åtgärder. Under hösten genomförs trygghetsvandringar i Tollered, Sjövik och Lerum. I Göteborg har man arbetat med trygghetsvandringar sedan 2000 med gott resultat.