Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trängselskatt i Göteborg

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Automatisk registrering

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Månadsvis betalning

Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi.
Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

   Månad 1    Månad 2    Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras. Skattebeslutet för månad 1 fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2. Betalningen för månad 1 ska vara registrerad hos Transportstyrelsen den sista dagen i månad 3.


(Källa: Transportstyrelsen)