Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Transporter

Planerar du en lång, tung eller bred transport inom Lerums kommun? Då ska du skicka in en dispensansökan till kommunen.

I de fall där transporten passerar en kommungräns ska du skicka en ansökan till Trafikverket i den region där transporten startar.

Förarens ansvar

Innan transporten påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten och hinder i höjd- och sidled med mera. Väghållaren måste kontaktas ifall vägmärken tillfälligt måste flyttas. I varje dispensbeslut anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. En förutsättning för dispens är att lasten är odelbar.

Dispenser

Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningen 4 kapitlet vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens).

För mer information och ansökan om trafikdispens gå in på Trafikverkets länk här nedanför.

Tänk på att en digital anmälan ännu inte kan göras till kommunen. Om ansökan bara berör Lerums kommun ska den skickas via e-post kommun@lerum.se eller post till
Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
443 80 LERUM