Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Jonseredsvägen avstängd

Delar av Jonseredsvägen rasade 2019. Sedan dess har vägen varit avstängd för all trafik längs den skadade sträckan. Den raserade delen av vägen ligger i Partille kommun och det är de som ansvarar för att vägen återställs och kan öppna igen.

Det var i februari 2019 som delar av Jonseredsvägen rasade. Orsaken till raset är förmodligen erosion som pågått under lång tid. Vatten har fört med sig finmaterial och skapat ett hålrum innanför stenmuren som sedan gjort att den rasat.

Vägen avstängd

Sedan vägen och muren rasade ner mot Säveån vid Jonsereds fabriker har den varit avstängd för trafik. All fordonstrafik hänvisas till E20. Cyklister och gående hänvisas till gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Påverkar boende i Lerums kommun

Avstängningen påverkar många invånares resande negativt. Politiker i Lerums kommun har framfört tydliga önskemål till Partille kommun om att påskynda reparationen.

Stora skador

Vägen som går längs med Säveån har tyvärr stora skador. Den del av vägen som vilar på en stenmur från 1700-talet behöver schaktas bort och ersättas längs en sträcka på cirka 280 meter. Arbetet kompliceras av att vägsträckan ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. 

Omfattande utredningar

Innan ombyggnationen startar måste omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser utföras. För att påskynda processen har Partille kommun gjort flera utredningar i förväg för att vara beredda om mark- och miljödomstolen kommer med krav senare. Till exempel har kommunen gjort en inventering av fladdermöss som övervintrar i området.

Ansökan klar hösten 2020


Partille kommun kommer under hösten 2020 att skicka in en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.   

Byggstart 2021

Partille kommun räknar med byggstart 2021 och att vägen blir klar under 2022. Då ingår förutom ny väg och mur ett högre och starkare broräcke samt ny belysning. Kostnaden beräknas till drygt 50 miljoner kronor.

Vägsträckan ligger i Partille

Vägen ligger i Partille kommun och ansvaret för ombyggnationen ligger där.