Kollektivtrafik

Genom att resa kollektivt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vår närmiljö. Den kollektiva resan ger dessutom möjlighet till såväl en hälsosam promenad eller cykeltur till stationen/hållplatsen, som en stunds avkoppling under själva resan.

Flexlinjen

Flexlinjen är en särskilt anpassad busslinje som trafikerar i tätortsområdet Lerum, Stenkullen, Floda och Gråbo. Bussen trafikerar en gång per timme inom området.

De som vill använda Flexlinjen och som inte har färdtjänsttillstånd måste registreras i ett kundregister för att kunna resa. Anmälan görs via en blankett som du kan ladda hem längst ner på denna sida. Blanketten kan även hämtas hos chauffören på Flexlinjens bussar eller på kommunen kundcenter KomIn, Bagges Torg i Lerum. Du kan även klicka här för att anmäla dig direkt på webben >> 

I Lerum finns tre flexlinjer som alla får åka med. Flexlinjerna kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Alla bussarna har låggolv och ramp och har plats för rullstol, rullatorer, barnvagn och andra hjälpmedel. De kör alla helgfria vardagar mellan följande klockslag:

Flexlinjen Lerum C–Floda 8–18

Flexlinjen Lerum C–Gråbo 9–16.30

Flexlinjen inom Lerums tätort 7–18

Sista turen startar alltid en timme före utsatt sluttid. Bestäm inom vilket tidsintervall du vill resa. Du förbeställer flexlinjen via telefon 0771-91 90 90 minst en timma innan tidsintervallet börjar. Kollektivtrafiktaxa gäller.

Tågtrafik

Pendeltåg trafikerar mellan Göteborg och Alingsås. Pendeltågsstationer finns vid Aspen station, Aspedalens station, Lerums station, Stenkullens station, Floda station och Norsesunds station. Pendelparkering för bilar och cyklar finns vid samtliga stationer. Till ett flertal pendeltågstationer finns anslutande busstrafik.
Tidtabeller finns att hämta på kommunens kundcenter KomIn, Bagges Torg i Lerum.
Du kan planera din resa via Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se

Busstrafik

Regionala busslinjer trafikerar mellan Sjövik/Gråbo - Göteborg, Tollered/Floda-Lerum - Göteborg och Floda/Tollered - Alingsås. Lokala busslinjer och tätortstrafik trafikerar mellan och inom de olika kommundelarna Lerum, Floda och Gråbo. Nattbussar trafikerar fredag och lördag natt. Tidtabeller finns att hämta på kommunens kundcenter KomIn, Bagges Torg i Lerum. Du kan planera din resa via Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se

Närtrafik

Närtrafik är en service för dig som bor en bit från ordinarie busslinjer. Trafiken går till den del av tätorterna, Lerum, Floda, Gråbo eller Sjövik som ligger närmast din bostad. Närtrafiken är knuten till speciella områden i kommunen som ligger mer än en kilometer från närmaste tåg- eller busslinje.

Resenär som åker med Närtrafiken betalar som för en enkelbiljett för vuxen i kollektivtrafiken eller giltigt periodkort. Se broschyren "närtrafik" längst ned på sidan. Resan förbeställs på telefon 020- 91 90 90.

K2020

K2020 är en långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen och omfattar en översyn av kollektivtrafiken i regionen i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik, Vägverket, Banverket och Västra Götalandsregionen.
Den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region förutsätter en attraktiv kollektivtrafik med ett kraftigt ökat antal resande. Målet med K2020 är att år 2025 ska andelen resor som görs med kollektivtrafik ha ökat till 40 procent.

Lerums kommun åker kollektivt

Lerums kommun antog år 2008 en resepolicy gällande de anställdas resor i tjänsten. Syftet med resepolicyn är hålla kommunens miljöbelastning från tjänsteresor så låg som möjligt. I resepolicyn står det bland annat att vid resa inom landet ska i första hand tåg och i andra hand buss väljas som färdsätt. Det vill säga att kollektivtrafik ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Tidtabeller och priser

För mer information om tidtabeller och priser kan du ringa till Tidpunkten på telefon 0771-41 43 00 eller gå in på Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se