Tack för din anmälan

Din anmälan har nu tagits emot av Kundcenter KomIn i Lerum. Du kan därmed börja åka med Flexlinjen.