Närtrafik

Närtrafik är en service för dig som bor en bit från ordinarie busslinjer. Trafiken går till den del av tätorterna, Lerum, Floda eller Gråbo som ligger närmast din bostad.

Närtrafiken är knuten till speciella områden i kommunen som ligger mer än en kilometer från närmaste tåg- eller busslinje.

Förbeställ resan

Resenär som åker med Närtrafiken betalar som för en enkelbiljett för vuxen i kollektivtrafiken eller giltigt periodkort. Resan förbeställs på telefon 020- 91 90 90.
Se även mer information i broschyren "närtrafik" längst ner på sidan.

Tider

Närtrafik i Lerum körs dessa dagar och tider: Måndag till fredag kl 09.30–10.30, 12.30–13.30, 15.00–16.00, 18.00–19.00. Lördagar kl 09.30–10.30, 12.30–13.30.

Närtrafikhållplatser

Floda: Floda station, Floda torget (Ica Supermarket) och Sävegården.
Lerum: Hedegården, Lerum station, Riddarsten, Solkatten och Tuvegården.
Gråbo: Gråbo busstation.

Ladda hem