Så här tar du dig fram i Göteborg i sommar

I mitten av juni, när trafiken tunnas ut, börjar sommarens arbeten i Göteborg. Då arbetas det på flera ställen för att förbättra framkomligheten för alla i vår växande stad. Göteborgs stad bygger om, bygger nytt och underhåller det som är slitet.

Startdatum för flera av händelserna är måndagen den 17 juni, framförallt gäller det följande:

  • Underhållsarbete på Älvsborgsbron
  • Ändrade körvägar kring Centralen
  • Spårbyte mellan Valand och Korsvägen

Arbetena gör att din resa kan ta längre tid än vanligt. När du ska in till Göteborg är det därför viktigt att du planerar din resa i förväg och att du är ute i god tid.

Planera gärna med lite extra marginal om du ska ta dig över Älvsborgsbron, köra till Centralstationen eller besöka evenemangsområdet runt Korsvägen. På dessa ställen har trafiken dragits om på grund av arbetena och det uppstår lätt köer.

Älvsborgsbron

På Älvsborgsbron är bara två av tre körfält öppna, och gång- och cykeltrafiken är hänvisad till brons xx sida. Tänk också på att Högsbomotet och Ivarsbergsmotet bara är öppna för kollektivtrafiken, så du som kör bil behöver välja andra påfarter för att ta dig upp på bron.

Klicka här för att se kartbild. 

Centralstationen

Runt Centralstationen pågår flera arbeten som påverkar framkomligheten. Överfarten via Nils Ericsonsgatan till avlämningsytan bakom stationshuset är dessutom avstängd. För att ta dig in till avlämningsytan behöver du köra via E45. 

Klicka här för att se orienteringskarta

Korsvägen

Området runt Korsvägen är välbesökt under sommaren och det byggs mycket i området. Det går fortfarande att ta sig fram med bil och hitta en parkering, men räkna med lite längre restid. Välj gärna infarterna vid Örgrytemotet eller Gårdamotet om du kommer via E6. Undvik att svänga in vid Kallebäck, eftersom det lätt uppstår köer där. Du som reser kollektivt kommer fram som vanligt, dock trafikerar inte vagnen hållplatserna Berzeliigatan och Södra vägen på grund av spårarbeten.

Kicka här för att se parkeringskarta.

Mer information

På trafikgoteborg.se hittar du all information du behöver för att ta dig fram så smidigt som möjligt:
Klicka här för att komma dit.

Här finner du även vanliga frågor och svar.

Vägledning  

  • Ta det lugnt i trafiken och var ute i god tid
  • Planera din resa och följ skyltar
  • Håll dig uppdaterad om trafikläget på trafikgoteborg.se och på appen trafiken.nu
  • Undvik att köra bil i rusningstrafik om du kan
  • Använd de stora lederna om du kan.

Varför, till vilken nytta?

I år är det extra många händelser som påverkar sommartrafiken i Göteborg. En del är normalt eller nödvändigt underhåll som sker under sommaren när trafiken tunnas ut, annat är sådant som är kopplat till den intensiva utvecklingsfas som Göteborg just nu befinner sig i.

Vi gör Sverige närmare

Varje år ökar befolkningen i Västsverige (Halland, Värmland och Västra Götaland) med ca 25 000 invånare. Det är lika många som bor i Ulricehamn kommun (Kristinehamn, Laholm). För en tillgänglig region, där resor och transporter fungerar för alla, måste vi bygga om och bygga nytt. Det kan bli stökigt under tiden, men på sikt blir det blir lättare att ta sig fram. Vi bygger för framtiden och för ett närmare Västsverige.

Från en stor småstad till en liten storstad

Göteborg växer med 142 personer i veckan. Det byggs bostads- och kontorshus, nya stadsdelar, ny bro över älven, ny tunnel under älven och en tågtunnel under staden. Samtidigt måste många stora leder och stadens lokalgator rustas upp.

Göteborg utvecklas från en stor småstad till en liten storstad. Det kommer att se annorlunda ut och då behöver vi ta oss fram på andra sätt i och runt staden. Det betyder att vi alla behöver tänka och göra nytt.

De infrastrukturinvesteringar vi genomför kommer att möta behoven både nu och i framtiden.