vanliga frågor och svar om trafikläget i Göteborg

Hur lång restid ska jag räkna med om jag vill åka bil i eller till/från Göteborg?

Trafikflödena kommer att kontinuerligt analyseras och följas och trimningar och justeringar kommer att göras efter att projekten/arbetena startar för att underlätta för trafikanter. Efter första veckan kommer vi kunna se hur framkomligheten ser ut och hur flödena går. Vart det är mest trafik. Det är svårt att, i förväg veta exakt hur flöderna blir och hur långa restiderna är. Håll dig uppdaterad.

Påverkas tågtrafiken?

Vi storsatsar på att rusta upp järnvägen i sommar och några år framåt. Arbetena på järnväg gör att sommartidtabellen ser lite annorlunda ut. Att rusta järnvägen och samtidigt släppa fram så många tåg som vill köra är en svår ekvation. Därför har vi en något längre restid än normalt på sträckan mellan Stockholm-Göteborg under sommaren. Detta för att ha större marginaler – det är bättre att i förväg veta att resan tar något längre tid än att drabbas av förseningar. Den planerade restiden är den som är angiven på biljetten. Men en generell uppmaning är att var ute i god tid.

Älvsborgsbron

Trafikverket utför nödvändigt underhåll. Bron är över 50 år och en mängd åtgärder måste till för att bibehålla funktion och säkerhet samt minska risken för akuta fel.

Hur ser framkomligheten på bron ut?

Två av tre körfält är öppna åt vardera hållet. Stor risk för köer morgon och eftermiddag samt under lunch i semestertider. Man kan inte heller som biltrafikant köra upp på bron från Högsboleden eller Ivarsbergsmotet utan uppmanas ta andra vägar. Endast buss i kollektivtrafik och serviceresors fordon kan använda de påfarterna

Finns det något mer konkret svar till varför så många arbeten görs samtidigt?

  • Utöver att Göteborg växer. Tex att vissa arbeten måste göras på sommaren, eller att de är beroende av varandra på något sätt.
  • Arbetena på Älvsborgsbron har ju också koncentrerats till en tid på året då arbetspendlingen minskar och att det är lättare att tex cykla. Under den tiden arbetar man dygnet runt för att minska tiden för påverkan.
  • Vad gäller bron så har den en 50-60 år gammal kostym, detsamma gäller för mycket av vår stora infrastruktur, så som Tingstadstunneln (som står på tur 2021-2023. Staden gör sitt största utvecklingssprång någonsin.

Hur kör jag nu när Högsboleden inte leder till Hisingen och Ivarsbergsmotet inte leder till Älvsborgsbron.

Måste du köra bil, så sök dig till Västerleden eller Oscarsleden om du kommer väster och söder ifrån Kommer du från Eriksberg, Arendal eller Hamnen, då söker du dig till väg 155

Kommer jag kunna cykla över bron?

Ja, man kan fortfarande cykla över bron men bara på den östra sidan som då blir dubbelriktad. Gång- och cykeltrafikanter måste alltså samsas och då visa hänsyn, hålla avstånd och lagom hastighet.

Hur ska jag tänka för att kunna leverera varor på Hisingen? Ska jag ta en annan väg än bron?

Det är bra om du kan köra andra vägar eller försöka undvika rusningstiderna på morgon och eftermiddag. Räkna med längre körtid om du måste använda bron.

Hur lång tid kommer det ta mig att åka från Volvo Torslanda på Hisingen och hem till Västra Frölunda?

Om alla kör som vanligt kommer köerna att bli långa. De som kan uppmanas att välja andra vägar, kollektivtrafik, cykeln eller andra tider än rusningstid. Trots det måste man räkna med ökad restid om man ska över bron. På Trafik Göteborgs sida kommer du att hitta information om aktuell trafiksituation.

Görs det några förbättringar för kollektivtrafiken?

Kollektivtrafiken får prioriterad framkomlighet på Högsboleden och vid Ivarsbergsmotet och utöver det sätts två nya busslinjer in till Volvo Torslanda. Linje 180 som kommer att gå var 20e minut på morgon och eftermiddag från en ny pendelparkering vid Hovås och linje 127 som kommer att avgå från Nordstan. Mer information finns i Västtrafiks reseplanerare.
Läs mer om Älvsborgsbron här.

Centralenområdet

Vad är allt som byggs i området? I området runt centralen pågår byggnation av flera större infrastrukturprojekt - Västlänken, nya Gullbergstunneln- överdäckning av E45 Lilla Bommen-Marieholm, Hisingsbron och lite längre norrut byggs även Marieholms¬tunneln samt ett flertal husbyggnadsprojekt.

Hur påverkar det mig som jobbar i området eller som ska till centralstationen?

Framkomligheten i området påverkas och trafikanter behöver ta nya färdvägar för att lämna eller hämta vid centralstationen från den 17 juni. Var ute i god tid! Följ vägvisningen.

Hur når jag Nordstans P-hus nu när det är så stökigt i området?

Du når P-huset som vanligt via Nils Erikssonsgatan om än med begränsad framkomlighet både från norr (Götaälvbron) och från söder (från post-hållet). 

Hur kör jag om jag ska lämna en vän vid centralstationen nu när Nils Erikssonsgatan stängs?

Bästa stället att lämna någon vid tåget är norr om Centralstationen (baksidan). Dit kommer du enklast via de stora lederna (E6/E45/E20) från öster eller västerifrån via E45, alternativt norrifrån via Götaälvbron. Om du kommer österifrån väljer du Gullbergsmotet, och följer sedan hänvisning via E45 till Centralstationen.

Vad är det viktigaste som händer vid Nils Erikssonsgatan den 17 juni

Den 17 juni stängs Nils Ericsonsgatan för genomfart i nordlig riktning. Därefter kommer man bara kunna köra mot Hisingen över Göta Älvbron alternativt till Nordstans P-Hus.
Klicka här för kartbild. 

Korsvägen / Evenemangsområdet

Hur kör jag om jag ska besöka Liseberg? Parkeringar finns och bästa sättet att nå dem från E6 är via avfarterna Örgryte-, Gårda- eller Ullevimotet. Undvik om möjligt avfarten i Kallebäck som inte har lika stor kapacitet. I området runt Korsvägen pågår flera projekt så räkna med att det kan ta längre tid än vanligt. Men du kommer fram!
Klicka här för parkeringskarta.

Kollektivtrafik

Hur påverkas kollektivtrafiken? 17 juni–18 augusti pågår ett spårarbete på en del av Avenyn och längs en del av Södra vägen. Spåren mellan Valand, Berzeliigatan och Korsvägen är slitna och behöver bytas ut och detta påverkar både spårvagns- och busstrafiken. Ingen trafik kommer att gå från Valand läge C/D eller från Berzeliigatan. Busslinjer som vanligtvis stannar vid Korsvägen i riktning mot centrum får ändrade körvägar och ändrade hållplatslägen till Liseberg och Scandinaviums ersättningshållplats och vissa linjer till Heden blir också påverkade. Bussar i riktning mot Korsvägen från Heden/Åkareplatsen kommer att köra längs Södra vägen, men inte angöra Berzeliigatans hållplats. Använd Västtrafiks reseplanerare när du söker din resa, informatörer kommer även att finnas på plats.

Var hittar jag pendelparkering?

Här finns en karta över regionens pendelparkeringar. Observera att den nya i Hovås inte är inlagd pga att den tillkommit nyligen och kartan inte har uppdaterats.
Läs mer här. 

Jag pendlar med tåg och jag har hört att det ska göras massa arbeten på tågspåren i sommar, hur påverkas jag av det?

Ja, vi gör flera arbeten för att rusta upp järnvägen. Din resa kan förlängas/ta lite längre tid. För mer detaljerad information kring specifika sträckor eller resor, måste du kontakta ditt tågbolag där du köpt din biljett för att få veta om restider, eventuella ersättningsbussar och så vidare.
Länk till mer info om kampanj kring spårarbeten på järnväg.