Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor och svar om trafiken

Har du frågor och synpunkter på hur personer parkerar sina fordon eller hur en del inte alltid håller hastighetsgränserna? Då kan du oftast få svar nedan.

Parkering

Här under kan du hitta svaren på frågor som ofta ställs till Projektenheten gällande trafik. Alla svar gäller kommunala vägnätet – i övriga fall, kontakta fastighetsägaren/vägföreningen/vägsamfälligheten.
Vilken gata gäller din fråga?
Klicka här för att se kommunens vägförteckning.

1. Bilar står parkerade trots P-förbud.

Svar: Meddela kommunen som skickar ärendet till parkeringsbevakningen. E-postadress: kommun@lerum.se

2. Bilar står parkerade mer än 24 timmar/hindrar framkomlighet.

Svar: Meddela kommunen som skickar ärendet till parkeringsbevakningen. De gör en bedömning hur akut ärendet är och agerar därefter.

3. Vilka regler gäller parkering på min gata?

Svar: På gator inom tättbebyggt område som saknar skyltar med restriktioner får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. (3 kap, § 49a Trafikförordningen). Annars är särskilda regler gällande om de finns utmärkta med vägmärken, som exempelvis förbud/tillåtelse att parkera viss tid. Huvudled, gångfartsområde och gågata innebär alltid förbud att parkera om inget annat är utmärkt.

4. Bilar står återkommande fel på gatan, kan vi få P-förbud på gatan.

Svar: Systematisk felparkering på samma plats rapporteras från parkeringsbevakning och blir ett ärende för trafikingenjörerna. Dessa utreder då en eventuell reglering, till exempel parkeringsförbud.

5. Bilar står parkerade mycket farligt – en olycka händer närsomhelst.

Svar: Vid akut trafikfara, kontakta polis på 114 14. Meddela annars kommunen som skickar till parkeringsbevakning, e-postadress: kommun@lerum.se.

6. En oskattad/avställd bil/skrotbil har stått här i flera dagar nu. 

Svar: Meddela kommunen som skickar ärendet till parkeringsbevakningen. Fordon som inte flyttas anmärks av parkeringsbevakningen. Efter att två p-anmärkningar har utfärdats så rödlappas den av bärgare. Om inte fordonsägaren vidtar åtgärd bärgas fordonet och ställs upp i 3 månader för att sedan skrotas.

 

Hastighet och farthinder

Alla svar gäller kommunala vägnätet – i övriga fall, kontakta fastighetsägaren/vägföreningen/vägsamfälligheten.
Klicka här för att se kommunens vägförteckning. 

7. Bilar kör alldeles för fort på denna vägen - kommunen måste göra något.

Svar: Flera platser i kommunen har för hög medelhastighet och dessa arbetas med kontinuerligt och är de mest prioriterade. Budgeten för trafikåtgärder är begränsad.

  • Glöm inte att farten ofta upplevs som högre när folk kör förbi än vad hastighetsmätningar visar på. Många säger att folk kör i 60-70km/h i tättbebyggt område. Från mätningar är dock detta mycket sällsynt. När det gäller enskilda fortkörare så är detta en fråga för polisen (114 14). När det gäller för höga medelhastigheter så kan detta vara en fråga för kommunen.
  • Det mest verkningsfulla är att prata med sina grannar om vikten av att hålla hastighetsgränser generellt.
  • Gäller gatan ett bostadsområde? Klicka här för att ansöka om att placera ut fartdämpande blomlådor via e-tjänst.
  • Är det för hög fart? Inom kort kommer hastighetsmätningarna bli publika i kommunen.

8. Det behöver verkligen göras en hastighetsmätning på denna väg.

Svar: Kontakta kommunen för bedömning av trafikingenjör om mätning behövs: kommun@lerum.se.

9. Vi vill ha 30 km/h som hastighetsbegränsning vid oss.

Svar: 30 km/h som lagstadgad hastighetsbegränsning används bara på särskilt olycksdrabbade platser eller vid skolor. Detta eftersom efterlevnaden är låg vid 30 och hastighetsgränsen används därför restriktivt.

10. Vi önskar att sätta upp egna farthinder (ej blomlådor) på denna vägen och har frågor om det.

Svar: Detta tillåts inte på grund av svårigheter med skötsel, snöröjning, hinder för fotgängare, cyklister, människor med funktionsvariationer etc. För egen skött fartdämpning rekommenderas blomlådor. Klicka här för att läsa mer.

11. Vi har rekommenderad 30 km/h (blå skylt) på vår gata men folk kör i 50 km/h.

Svar: Då rekommenderad 30 km/h är endast en rekommendation så är att köra nära 50 km/h inget lagbrott. Lagstadgad maxhastighet på gatan är 50 km/h. Rekommenderad 30 km/h förs upp när kommunen har gjort hastighetsdämpande åtgärder på vägen för att visa trafikanterna lämplig hastighet.