Kontaktpersoner

Kontaktpersoner på Biblioteken i Lerum

 

Informationsdisken, Lerums bibliotek

Telefon: 0302-52 14 75


Filialansvariga

Mats Karlholm, Gråbo bibliotek
Telefon: 0302-52 23 54

Daniel Bäckman, Floda bibliotek
Telefon: 0302-52 16 48

Barnbibliotekarier

Nina Persson (Lerum)
Telefon: 0302-52 14 76

Joachim Rosén (Gråbo och Lerum)
Telefon: 0302-52 22 40 

April Karlsson (Floda och Lerum)
Telefon: 0302-521647/0302-521475

Boken kommer/Talboksavdelning

Annika Österberg
Telefon: 0302-52 14 82 

Gymnasiebibliotekarie

Sofia Andersson
Telefon: 0302-52 13 58 

Ungdomsbibliotekarie

Elin Boardy
Telefon: 0302-52 14 74 

Inköpsansvarig

Karolina Jonson
Telefon: 0302-52 14 81

IT-bibliotekarier 

Johanna Enberg
Telefon: 0302-52 14 71

Johanna Holmqvist
Telefon: 0302-52 14 84

Räkningar och krav för förkommen eller förstörd bok

Anna Gustafsson
Telefon: 0302-52 14 73

Bibliotekschef

Telefon: 0302-52 14 72

 

Utställningsverksamhet

Elin Tollbom, kultursekreterare
Telefon: 0302-52 15 73