Bibliotekets hemservice

Boken kommer är en tjänst för dig som inte kan ta dig till biblioteket själv.

Var sjätte vecka kör bibliotekets bud kostnadsfritt hem böcker, talböcker eller annat du vill låna.
 
Kontakta gärna Annika Österberg på Boken kommer-avdelningen i Lerum. Du kan även fylla i intresseformuläret nedan.