Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. De är inspelade i ett format som gör att man kan bläddra i talboken, hoppa mellan kapitel, sätta bokmärken och ändra hastigheten på uppläsningen.

Hur gör jag för att låna?

Det finns olika sätt att få tillgång till talböcker. Du kan få hjälp av bibliotekspersonal att låna talböcker. Kan du inte komma till biblioteket får du böckerna hemskickade utan kostnad.

För att läsa talböckerna som du lånat från biblioteket behövs en talboksspelare. Biblioteket lånar ut talboksspelare under en kortare tid till dig som vill prova.

Du kan också få ett konto till appen Legimus. Där kan du själv ladda ner talböcker till din telefon, surfplatta eller dator.

Vem får låna?

Rätt att låna talböcker har du med till exempel:

  • nedsatt syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • rörelsehinder
  • afasi
  • hörselskada (för hörselträning)
  • långtidssjukdom
  • tillfälligt läshandikapp
  • konvalescenter
  • ombud som exempel anhöriga, vänner, lärare

Du behöver inget läkarintyg för att få låna.

Ansvaret för produktionen av talböcker ligger hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Om boken du söker inte finns i Lerum har biblioteket tillstånd att göra en egen kopia för utlån. Om du söker en bok som inte finns i appen Legimus går det att lämna önskemål om inläsning till MTM.

Kontakta biblioteket om du vill har hjälp att få låna talböcker. Ring Annika Österberg: 0302-52 14 82, Anna-Klara Aronsson: 0302-52 14 77 eller fyll i formuläret som finns nedanför denna text.  

Länkar till bibliotekets avdelning för talböcker och till MTM:s webbplats finns nedanför, under rubriken ”Mer information”.

Jag är intresserad av talböcker: