Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. De är inspelade i ett format som gör att man kan bläddra i talboken, hoppa mellan kapitel, sätta bokmärken och justera hastigheten.

Talböcker finns att låna på skiva, på minneskort eller att ladda ner själv. På skivorna får det plats en bok per skiva. På ett minneskort får det plats fyra till fem böcker.

Lånetiden för talböcker är 6 veckor. Du kan få böckerna hemskickade utan kostnad om du inte själv kan komma till biblioteket. Om du vill låna talböcker vänder du dig till bibliotekspersonalen för att få hjälp och bli inskriven som talbokslåntagare. Ring 0302-521482 eller fyll i formuläret längst ner på sidan.

För att läsa talböckerna som du lånat från biblioteket behövs en talboksspelare. Biblioteket lånar ut talboksspelare under en kortare tid för den som vill prova.

Egen nedladdning kallas det när du själv laddar ner de talböcker du vill läsa. För att bli egen nedladdare måste du registrera dig på biblioteket.

Besök bibliotekets webbplats för mer information och för att hitta talböcker.

Vem får låna?

Rätt att låna talböcker har personer med:
  • nedsatt syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • rörelsehinder
  • afasi
  • hörselskada (för hörselträning)
  • långtidssjukdom
  • tillfälligt läshandikapp
  • konvalescenter
  • ombud som exempel anhöriga, vänner, lärare
Det krävs inget läkarintyg för att få låna.
 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i Stockholm har det samlade beståndet av talböcker i Sverige. Om boken du söker inte finns i Lerum, har biblioteket tillstånd att göra en egen kopia för utlån. På så sätt får våra talbokslåntagare tillgång till 130.000 olika titlar. 
 
 

Jag är intresserad av talböcker: