Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Guide för hållbarhet vid event och möten

Lerums kommun arbetar aktivt för att det som sker inom kommunen blir mer hållbart; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill vara del av lösningen till en mer hållbar värld. Vi använder de globala målen som stöd i vår väg framåt. Den här guiden är till för att motivera och inspirera mötes- och eventarrangörer att arbeta ännu mer hållbart.

Redan idag görs bra insatser, men många fler kan göra mer och förhoppningsvis kommer den här guiden bidra till att uppnå ambitionen om Lerum som Sveriges ledande hållbarhetskommun för event och möten.

Om guiden

Hållbarhetsguiden ska ge inspiration till mötes- och eventarrangörer att arbeta mer hållbart. Genom att använda dig av checklistan kan du samla poäng för egen del och enkelt säkerställa att du har reflekterat över hållbarhetsarbetet.

Guiden innehåller inspiration till dig som vill ha vidare stöd. Varje enskilt evenemang har sina specifika förutsättningar, men guiden ska fånga in de viktigaste aspekterna att resonera kring. 

Så här gör du

  • Välj checklistan.
  • Ladda ned och fyll i checklistan i planeringen av evenemanget.
  • Spara dina svar och titta gärna tillbaka på dem efter att evenemanget genomförts.

Vad innebär det?

Att arbeta med hållbarhet vid evenemang är ett ställningstagande från arrangörens sida att ta ansvar och försöka påverka där så är möjligt. Det viktiga är att vi börjar lära oss och utvecklar mer hållbara beteenden. Exempelvis kan vi lära oss både i vår vardag och av de globala hållbarhetsmålen.

Varför arbeta med hållbarhet vid evenemang?

Vi bryr oss om vår planet, vår kommun och människorna som bor här. Därför är det viktigt för oss att fylla begreppet hållbarhet med mening och konkret innehåll. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin. Hela kommunen och människor av alla åldrar ska känna sig inkluderade och uppleva att evenemangen är till för dem.

Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning. Här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera. Det kan leda till nya beteenden, nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas. Genom att arbeta med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. Dessutom kan ett deltagande på ett evenemang vara ett mer hållbart sätt att konsumera om det innebär en upplevelse och inte förbrukande av resurser.