Växtrum i Lerum

Mona Holmberg och Peter Englander är Växtrumsdesigners 2018, när evenemanget går in på sitt fjärde år. Nu är lagen med invånare klara och arbetet är i full gång för årets Växtrum i Lerum. Två nya, gröna platser ska skapas av de gästande trädgårdsexperterna tillsammans med lagen. Tingshusparken vid Tingshuset och den hemliga trädgården, Giardino segreto, nära dammen i Nyebroparken.

Växtrum

Växtrum är namnet på Lerums kommuns gröna evenemang. Växtrum är tänkt att på sikt bli kommunens största och mest synliga satsning och tar sitt avstamp i kommunens vision; Lerum - Sveriges ledande miljökommun 2025.

Evenemanget Växtrum är ett sätt att visualisera, inspirera och bjuda in invånare, besökare och näringsidkare i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi vill stimulera till förändring genom upplevelser, kunskap och inspiration.

Gratis guidning i unika växtrum

Vi öppnar för allmänheten 2 juni. Gå promenaden mellan platserna själv eller följ med på en av våra guideturer, som är gratis. Promenaden är 3,8 km lång och tar cirka två timmar med guide. I år har vi två olika teman på våra guideturer. Varannan tur fokuserar på trädgårdsdesign/struktur på fyra Växtrumsplatser. De andra turerna har mer fokus på blommor/växter i fyra av Växtrummen.

Tider för de guidade turerna sommaren 2018

  • lördag 2/6 klockan 11 - Öppning, Peter och Mona guidar på sina platser
  • söndag 1/7 klockan 11 - Guidetur trädgårdsdesign/struktur
  • onsdag 11/7 klockan 17.30 - Guidetur blommor/växter
  • onsdag 18/7 klockan 17.30 - Guidetur trädgårdsdesign/struktur
  • onsdag 25/7 klockan 17.30 - Guidetur blommor/växter
  • söndag 5/8 klockan 11 - Guidetur trädgårdsdesign/struktur
  • söndag 12/8 klockan 11 - Guidetur blommor/växter

Under evenemangsperioden sker ett antal aktiviteter, programmet publiceras inom kort.

Växtrumsbossa

Till Växtrum 2017 har projektledare Mattias Christenson skrivit en Växtrumsbossa. Framförd i videon nedan av Klara Wising och Karl Ivert.

 

 

Platserna

Platserna vi har valt ut ligger i centrala Lerum. De har skiftande karaktär och förutsättningar, men är cirka 500 kvadratmeter.

Från tidigare års evenemang står sex Växtrum klara, Aspens sol av Gunnel Carlsson, Snödroppslunden av Gerben Tjeerdsma, Aluddengläntan, designad Hannu Sarenström, Brobackenslänten signerad Simon Irvine, Frödingslunden av André Strömqvist och Nyebrotäppan med Karin Berglund.

Växtrumsplatserna ligger i närheten av ett promenadstråk som sträcker sig längs med Säveån, som flyter genom Lerums centrum och ut i sjön Aspen. En lummig, vacker promenadväg på cirka 3,6 kilometer.

Trädgårdsdesigners

För att förverkliga Växtrummen samarbetar vi med två erfarna trädgårdsdesigners; i år är det Mona Holmberg och Peter Englander. Deras huvuduppgift är att efter en given formulering och fastslagen budget, tolka och utforma ett unikt, spännande rum. Det praktiska arbetet görs av två lokala arbetslag med invånare som Mona och Peter väljer ut efter uttagning och arbetsleder.

Arbetslag

Under våren skapas Växtrummen under deltagarnas flitiga fingrar. Varje arbetslag består av 10-20 personer som skapar trädgårdsmagi under trädgårdsdesignerns ledning. Lagen får vi fram genom en uttagning, där trädgårdsstjärnorna får chans att sätta samman ett bra och väl mixat arbetslag. Vi vill nå representation ur flera perspektiv, kön, bostadsort, ålder med mera.

Sedan i början av juni står årets Växtrumsplatser klara att visas upp för allmänheten. Ett antal aktiviteter i trädgårdsanda går av stapeln under sommaren. Alla åtta Växtrumsplatserna blir trevliga besöksmål under hela växtsäsongen.

Arbetet med platserna

Själva arbetet med platserna har två faser. Den första idémässiga planerar trädgårdsstjärnan och laget vad som ska göras. Den andra fasen, genomförandet, inleds när det går att börja bruka jorden.

Samarbetspartners

Att knyta samarbete med intressanta företag som vill vara med, är en viktig del i upplägget. Dels för att finansiera delar av evenemanget, men också för att etablera långsiktiga relationer som kan stödja och utveckla evenemangstanken. Evenemanget marknadsförs både internt och externt.

Följ arbetet på Växtrums evenemangssite, länken hittar du nedan. 

Mer information