Växtrum i Lerum

Gunnel Carlson och Gerben Tjeerdsma är Växtrumsdesigners 2017. Vill du vara med i Växtrum i Lerum? Läs mer och anmäl ditt intresse på Växtrumswebben. Du hittar länk längre ner på den här sidan.

Växtrum

Växtrum är namnet på Lerums kommuns gröna evenemang. Växtrum är tänkt att på sikt bli kommunens största och mest synliga satsning och tar sitt avstamp i kommunens vision; Lerum - Sveriges ledande miljö-kommun 2025.

Evenemanget Växtrum är ett sätt att visualisera, inspirera och bjuda in invånare, besökare och näringsidkare i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi vill stimulera till förändring genom upplevelser, kunskap och inspiration.

En del av Gothenburg Green World 2016

I år är Växtrum också en del i ett mycket större trädgårdssammanhang. Som en del i Gothenburg Green World är Växtrum en av alla gröna upplevelser som går att få i några av Nordens främsta parker under 2016.

Platserna

Platserna vi har valt ut ligger i centrala Lerum. De har skiftande karaktär och förutsättningar, men är cirka 500 kvadratmeter.

Detta andra Växtrumsår tar Karin Berglund och André Strömqvist, sina gröna fingrar och engagemang till Lerum och förvandlar två platser till fantastiska oaser i det centrala stadsrummet.

Det är Frödingslunden, en grön, centrumnära, men ändå lite bortglömd plats längs Säveån. En gräsplätt med en lund i ryggen, mellan en skola och ett bostadsområde, med en flitigt använd gångväg intill, men gräsytan många gånger lämnad ensam, oanvänd. Och det är Nyebrotäppan, som ligger i närheten av sjön Aspen, med Säveåns karakteristiska lövträdsbård som fond. Här finns spännande träd som korkalm, ett arv från en annan tid.

Från förra årets evenemang står två Växtrum klara, Aluddengläntan, designad Hannu Sarenström, och Brobackenslänten signerad Simon Irvine. Aluddengläntan är en vacker liten park med perenner, som smälter fint ihop med sekelskifteshuset intill. Brobackenslänten omges av spektakulära störar och nät som skyddar den helt igenom ekologiska köksträdgården på platsen.

Växtrumsplatserna ligger i närheten av ett promenadstråk som sträcker sig längs med Säveån, som flyter genom Lerums centrum och ut i sjön Aspen. En lummig, vacker promenadväg på cirka 3,6 kilometer.

Trädgårdsdesigners

För att förverkliga Växtrummen samarbetar vi med två erfarna trädgårdsdesigners; i år är det Karin Berglund och André Strömqvist. Deras huvuduppgift är att efter en given formulering och fastslagen budget, tolka och utforma ett unikt, spännande rum. Det praktiska arbetet görs av två lokala arbetslag som Karin och André väljer ut och arbetsleder.

Arbetslag

Under våren skapas Växtrummen under deltagarnas flitiga fingrar. Varje arbetslag består av 10-20 personer som skapar trädgårdsmagi under trädgårdsdesignerns ledning. Lagen får vi fram genom en casting/ uttagning den 6 februari, där trädgårdsstjärnorna får chans att sätta samman ett bra och väl mixat arbetslag. Vi vill nå representation ur flera perspektiv, kön, bostadsort, ålder med mera.

Den 28 maj är det invigning, och de två nya, gröna mötesplatserna öppnas officiellt. Ett antal aktiviteter i trädgårdsanda går av stapeln i samband med invigningen och dagarna därefter. Alla fyra Växtrumsplatserna är trevliga besöksmål under hela växtsäsongen och datum finns för guidade visningar.

Arbetet med platserna

Själva arbetet med platserna har två faser. Den första idémässiga planerar trädgårdsstjärnan och laget vad som ska göras. Den andra fasen, genomförandet, inleds när det går att börja bruka jorden. Den sträcker sig fram till evenemangsstarten den 28 maj. Trädgårdstjärnorna kommer att vara på plats vid ett antal nyckeltillfällen under processen, men kommer i övrigt att leda sin arbetsgrupp på distans.

Det färdiga resultatet

Platserna invigs vid Växtrums öppnande den 28 maj. Platserna kommer att fortsätta utvecklas och vara intressanta besöksmål även efter evenemangsperiodens slut och därigenom fungera som turist- och rekreationsmål.

Tävla med din Växtrumsbild på instagram

Vinnarna i Växtrums instagramtävling är klara. Tack alla tävlande för fina bidrag. Och grattis signaturen alidalinnea till förstapriset och signaturen annani86 till andrapriset, som vann varsin Lerumsupplevelse. Sparbanksstiftelsen Alingsås står för priset.

Så här var tävlingsupplägget

Föreviga det bästa med Växtrum i Lerum. Ta din bild, lägg upp den på instagram och berätta kort vad du upplever är bäst med evenemanget, och hashtagga #sparbankenalingsas och #växtrumilerum. Tävlingen pågick från Växtrumsinvigningen den 28 maj, till avslutande Växtrumsföreläsning den 11 september. Deltagarna behövde ha en öppen instagramprofil för att kunna vara med. Första pris - en Lerumsupplevelse värd 2000 kronor, andra pris - en Lerumsupplevelse värd 1000 kronor. Sparbanken Alingsås står för priserna. I Lerumsupplevelsen finns ett antal restauranger, hotell och upplevelser att ta del av. Vinnaren meddelades personligen via instagram och kunde hämta ut sina pris på medborgarkontoret KomIn. Genom att lägga upp tävlingsbidrag godkände de tävlande att vi använder uppgifter för att kunna dra en vinnare. Vinnarens namn publiceras i våra olika kanaler.

Persiljefröer

Till årets Växtrum har vi tagit fram fröpåsar med persilja, som kommer att delas ut vid olika tillfällen. Persilja är vackert, nyttigt och gott till mycket. Det är en av våra vanligaste färska kryddor. Fröerna kommer att spridas under våren på olika platser, exempelvis stationer och hållplatser runt om i kommunen. Håll ögonen öppna för persiljefröer från Växtrum. 

Växupp

VäxUpp blir en ny arena i Växtrum 2016. Inom ramen för VäxUpp är det tänkt att unga lär mer om natur, hållbarhet och miljö under inspirerande former.

Samarbetspartners

Att knyta samarbete med intressanta företag som vill vara med, är en viktig del i upplägget. Dels för att finansiera delar av evenemanget, men också för att etablera långsiktiga relationer som kan stödja och utveckla evenemangstanken. Evenemanget kommer att marknadsföras både internt och externt. I en förlängning kommer både evenemangets tid som geografiska placering att kunna utökas.

Följ arbetet på Växtrums evenemangssite, länken hittar du nedan.