Välkommen att inspireras av Lerums Växtrum

Växtrum från idé till färdigt koncept. Hur kan en kommun skapa ett hållbart samhälle på ett unikt sätt? Kom till oss i Lerums kommun så delar vi med av oss av hur vi jobbar. Du finner informationsblad längst ned på sidan.

År 2015 skapade vi det unika konceptet Växtrum i Lerum. Idén är att utveckla glömda och gömda platser i centrala Lerum och göra dem till inspirerande och engagerande växande rum. Varje år samarbetar vi med ett par av Sveriges främsta trädgårdsdesigners som med given budget och yta formger två nya växtrum. Varje plats skapas sedan tillsammans med ideellt arbetande invånare. I evenemanget har vi också aktivt stöd från det lokala näringslivet.

Växtrum är ett sätt att visualisera och synliggöra kommunens vision - att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. I Växtrum genom engagemang, kunskap, medskapande och inspiration. 

Ett steg på hållbar väg

Hur får vi invånare och näringsliv engagerade i kommunens arbete för ett mer hållbart samhälle? Är ni nyfikna på våra erfarenheter från arbetet med Växtrum – där Lerums kommun tydligt och konkret inspirerar, skapar samarbeten och gemenskap, med flera hållbarhetsperspektiv - på hållbar väg.

Vid två tillfällen i sommar erbjuder vi en halvdag med föreläsningar - där vi berättar om kommunens hållbarhetsarbete generellt, med huvudfokus på erfarenheterna från Växtrum. Dels för att profilera Lerum men också för att inspirera andra i hållbarhetsarbetet. Förutom Växtrum lyfter vi tydliga och konkreta steg vi som kommun har tagit för en mer hållbar framtid. Reducerad bygglovstaxa för dem som bygger energieffektiva hus är ett exempel. Solcellsbelyst ridväg ett annat. Även om stegen kan tyckas små ibland, är det viktigt för oss att ta dem, steg för steg, så att inte visionen stannar vid vackra ord, utan faktiskt ger konkreta resultat för invånarna.

Föredragshållare är Håkan Petterson, Åsa Qvist Ek och Mattias Christenson och ett par av våra växtrumsdesigners. Vid ena tillfället Peter Englander och det andra Gunnel Carlson. Dessutom får ni en kort guidning i två av våra åtta växtrumsplatser. Halvdagen avslutas med en god lunch på restaurang Aludden Providôre.

Sedan starten har vi tagit fram vår egen fröpåse, varje år. En lättodlad nyttoväxt som vi delar ut på tågstationer och andra platser. I år är det basilikafrön i Växtrumspåsen. Odlingstips och recept hittar du på Växtrums webbplats www.växtrumilerum.se

Program: Ett steg på hållbar väg

En inspirerande halvdag på Aludden Providôre i Lerums kommuns regi (genomförs både den 5 juni och 5 september).

 • 8:30 Vi hälsar alla välkomna!
 • 9:00–9:30 Hur och varför sticker vi ut hakan med Vision 2025 – Håkan Pettersson, kommundirektör.
 • 9.30–10:00 Att samverka med lokalt näringsliv och besöksnäring för hållbara val – Åsa Qvist Ek, Näringslivschef.
 • 10.00 - 10:15 Kaffepaus
 • 10:15–10:45 Hållbar omställning och medskapande, kan ge inspirerande profilering på köpet – Mattias Christenson, Marknadsansvarig/Projektledare växtrum.
 • 10:45–11:15 Gröna stadsmiljöer får kommuner, invånare och näringsliv att blomstra – (5 juni) Peter Englander, trädgårdsdesigner och Växtrumsdesigner 2018. (5 september) Gunnel Carlson, trädgårdsdesigner och Växtrumsdesigner 2017.
 • 11:15–12:00 Kort utomhusguidning i två av våra åtta växtrum – (5 juni) med Peter Englander. (5 september) med Gunnel Carlson.
 • 12:00–13:00 Gemensam lunch på Aludden Providôre och därefter avslutning

Anmäl dig nu!

En inspirerande halvdag på Aludden Providôre i Lerums kommuns regi

Pris 1250:- /person*  (inklusive förmiddagsfika och lunch). Har ni frågor eller vill anmäla er ta kontakt med Sylvia Dahlén. Anmälan till den 5 juni, behöver vi ha före den 14 maj. Anmälan till 5 september behöver vi ha före den 17 augusti (Glöm inte att ange till vilken av de två dagarna ni anmäler er).
*Är ni fyra eller fler som anmäler er till samma fördrag går ni för 1.000 kronor per person.

Anmälan görs via e-post till:

 • sylvia.dahlen@lerum.se
 • Direkt: 0302-52 20 48
 • Mobil/SMS: 0736-14 05 85

Vår vision - Sveriges ledande miljökommun till år 2025

Växtrum är ett tydligt koncept som styr oss mot målet. Visionen beskriver var Lerums kommun ska vara 2025 och är framtagen i dialog mellan politiker och ett stort antal Lerumsbor. Visionens huvudrubrik - Sveriges ledande miljökommun 2025 - med ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande, har valts för att de är viktiga hörnpelare i ett hållbart samhälle. Vi arbetar för de tre etablerade hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

För att nå visionen måste vi prioritera och fokusera; byta fokus i samhällsplaneringen, prioritera hållbara transporter, skapa beredskap mot ett annat klimat, skapa nya hållbara jobb, göra det lätt att leva klimatsmart i Lerum.

Läs mer om programmet och Växtrum i bifogat program nedan.