Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor och svar som rör kultur och fritid.

Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?
Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten. Läs mer på www.lerum.se/lotteritillstand.

Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde?
I Lerums kommun finns inga facknämnder utan kommunstyrelsen är ensam driftsnämnd med ansvar för hela förvaltningen. Därutöver har kommunfullmäktige ett antal beredningar som arbetar långsiktigt. Däribland beredningen för kultur och fritid. Sök på ”Kallelser, handlingar och protokoll” på www.lerum.se så finner du underlag och beslut för kommunstyrelse, kommunfullmäktige samt alla beredningar.

Finns det någon lokal att hyra till ett seminarium för cirka 50 personer?
Kommunen äger ingen större samlingslokal för uthyrning, men det finns flera andra privatpersoner, företag och föreningar som hyr ut. Läs mer här eller kontakta Lerums Kundcenter KomIn för mer information och bokning, 0302-52 10 00, komin@lerum.se.

Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om det finns det några aktuella utställningar?
Det förstnämnda finner du på www.lerum.se/kulturhistoria, aktuella utställningar informeras om på Lerums turisthemsida www.vastsverige.com/lerum.

Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?
Det finns sex elljusspår i kommunen. Du finner information om dem på www.lerum.se/elljusspar.

Vilka stipendier, fonder och stiftelser kan man söka ur?
Klicka här för att läsa mer om stipendier, fonder och stiftelser.