Beställning nyckelbricka

Detta formulär används av föreningar med flera som har behov av nyckelbricka för åtkomst till kommunens idrottshallar samt samlingssalar som Floda Lada.

Beställ din egen nyckelbricka till kommunens passersystem! Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i alla delar och klicka på Skicka!

Beställningen avser...
Jag har redan en nyckelbricka i