Beställning nyckelbricka

Detta formulär används av föreningar med flera som har behov av nyckelbricka för åtkomst till kommunens idrottshallar samt samlingssalar som Floda Lada.

Beställ din egen nyckelbricka till kommunens passersystem! Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i alla delar och klicka på Skicka!

Beställningen avser...
Ange föreningens namn
Ansvarig kontaktperson i föreningen
Jag har redan en nyckelbricka i
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Önskad fyrsiffrig pinkod
Mobil/SMS-nummer
Arbetstelefon
E-post
Behörighet önskas till
Övriga upplysningar