Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Starta förening

Det finns många fördelar med att bilda en förening. Beroende på hur föreningen skall fungera krävs olika mycket arbete.

För att man ska kunna bilda en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta med eller utveckla ett gemensamt intresse.

Bilda förening

Det finns många fördelar med att bilda en förening. Beroende på hur föreningen skall fungera krävs olika mycket arbete. För att man ska kunna bilda en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta med eller utveckla ett gemensamt intresse.

Så här gör ni

De personerna väljer sedan en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrels som bör ta itu med följande uppgifter:

  • Föreslå ett namn på föreningen
  • Skriva ett förslag till stadgar som är regler för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen ska arbeta.
  • Förbereda alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte, ett konstituerande möte.
  • Sammankalla till ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen, inbjudan till mötet ska det stå att mötet har som mål att bilda en förening. I kallelsen ska det också stå datum, tid och plats för mötet.
  • För att få bidrag från kommun med flera myndigheter måste föreningen vara ansluten till ett riksförbund därför ska man kontakta det riksförbund som är aktuellt för er typ av förening till exempel Riksidrottsförbundet för idrottsföreningar. Detta krav gäller inte för kulturföreningar.
  • När man registrerar sig får man ett registreringsbevis från sitt riksförbund som sedan används vid bidragsansökningar m.m.
  • Förbereda alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte.

Om man startar en förening i Sverige så behöver den inte registreras eller godkännas enligt någon lag. Man kan alltså bilda en förening utan tillstånd från några myndigheter. Föreningen måste dock följa de andra lagar och regler som gäller i samhället och dessutom finns det en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet. Vanligt är att när man startar en förening ansöker man om ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. Organisationsnumret är Skattemyndighetens kontrollnummer på föreningar och det kan jämföras med våra personnummer. Ett organisationsnummer ansöker man om att få på en särskild blankett från Skattemyndigheten.

Tillsammans med ansökan om organisationsnummer måste man bifoga föreningens stadgar och kontaktuppgifter på föreningens styrelse som valts på ett medlemsmöte. Efter att en förening är registrerad hos Skatteverket och fått ett organisationsnummer kommer föreningen sedan årligen få en deklarationsblankett från Skatteverket där föreningens inkomster och utgifter ska fyllas i och skickas in. För att kunna få bidrag från kommunen eller annan myndighet måste föreningen också ha ett plus- eller bankgironummer dit bidraget kan betalas ut.