Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Föreningsråd

I Lerum finns sedan några år tillbaka ett vilande, icke aktivt, föreningsråd.

Ett föreningsråd är en samarbetsorganisation för kommunens alla ideella organisationer och intresseföreningar för att tillvarata det samlade föreningslivets intressen. Tanken är att ett gemensamt erfarenhetsutbyte stärker det lokala föreningslivet.

Det kan gälla ekonomi, skattefrågor, bidragsregler, avtal etcetera. Ett föreningsråd kan även vara en samlad representant gentemot kommunens verksamhet.

För mer information se länk till riksorganisationen Sveriges Föreningar underst på sidan.

Mer information