Lerums Föreningsservice

På Lerums Föreningsservice kan du som förening i Lerums kommun få hjälp från vår administrativa grupp med t.ex.kopiering, utskrifter, broschyrer,medlemskort, medlemsregister, LOK-stöd och redovisningsuppgifter.

Lerums Föreningsservice kan även under vissa förutsättningar hjälpa föreningar med praktiska göromål, såsom underhåll av lokaler, städning och enklare anläggnings– och trädgårdsarbeten.

Andra behov? Kontakta oss, vi är öppna för förslag!

För mer information eller beställningar, vänligen kontakta oss.

Lerums föreningsservice
Tel. 0302 - 52 24 15
foreningsservice@lerum.se