Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunala och statliga bidrag, fonder och stipendier

På den här sidan har vi samlat all information om bidrag till kulturföreningar, idrottsföreningar och ungdomsorganisationer samt pensionärsföreningar. Vi har även samlat information om Stiftelser och fonder på denna sidan.

Lerums kommun har ett rikt ideellt föreningsliv, som fyller en viktig funktion för att göra Lerum till en attraktiv kommun att bo och vistas i. Föreningar har möjlighet att få olika typer av bidrag från kommunen som stöd för sin verksamhet.

Föreningsbidragen styrs av regler som är fastställda av kommunstyrelsen. De regler som finns riktar sig till tre olika kategorier av föreningar:

  • Idrottsföreningar och övriga ungdomsorganisationer
  • Kulturföreningar
  • Pensionärsföreningar, anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer

Kommunens föreningsstöd innebär mer än bara pengar. Det omfattar även tillgång till bra anläggningar, support i olika former, utbildningar med mera.

Kultur

Syftet med de olika formerna av bidrag är att gynna ideell kulturell verksamhet som medverkar till ett mångsidigt och varierat kulturutbud för kommunens invånare.
Syftet är också att stödja de olika kulturarvsföreningarna i arbetet med att vårda, bevara, tillgängliggöra och till viss del utveckla de byggnader och kulturmiljöer man ansvarar för.

Idrottsföreningar och ungdomsorganisationer

I de regler som fastställts av kommunstyrelsen står följande om syftet med föreningsstödet:

"Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och aktivitet efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens hälsa och sociala förutsättningar gynnas."

Föreningsstöd från sektor Stöd och omsorg

Pensionärsföreningar och föreningar som organiserar personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsvariation eller sociala svårigheter kan söka föreningsstöd hos Sektor stöd och omsorg.
 

Sektorn vill med de olika föreningsstöden särskilt främja föreningar och aktiviteter som verkar inom Sektor stöd och omsorgs ansvarsområden och som utgör ett komplement till Sektorns verksamheter, samt verkar för att levnadsförhållanden för personer som behöver samhällets stöd förbättras.

Stiftelser och fonder

Kanske det finns bidrag för er? Det finns ett stort antal stiftelser och fonder som har pengar avsatta för olika ändamål. I Sverige finns det fonder och stiftelser med en förmögenhet på mer än 160 miljarder konor.

Övrigt

Jubileum

Är det dags för jubileum? Kontakta ditt förbundskansli och fråga om det finns medel att söka för ändamålet.

Hedersomnämnande

Ideella ledare som varit med i många år har i vissa förbund/organisationer möjlighet att få ett hedersomnämnande. Kontakta ditt förbund för närmare information