Kommunala bidrag

Lerums kommun har ett rikt ideellt föreningsliv, som fyller en viktig funktion för att göra Lerum till en attraktiv kommun att bo och vistas i. Föreningar har möjlighet att få olika typer av bidrag från kommunen som stöd för sin verksamhet.

Föreningsbidragen styrs av regler som är fastställda av kommunstyrelsen. De regler som finns riktar sig till tre olika kategorier av föreningar:

  • Idrottsföreningar och övriga ungdomsorganisationer
  • Kulturföreningar
  • Pensionärsföreningar, anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer

Mer information om de olika föreningskategorierna, bidragsregler, ansökningsblanketter med mera  hittar du under respektive rubrik i vänsterspalten.

Kommunens föreningsstöd innebär mer än bara pengar. Det omfattar även tillgång till bra anläggningar, support i olika former, utbildningar med mera.

Föreningar kan även söka bidrag från annat håll. Du kan läsa mer om vilka möjligheter din förening kan ha i vänsterspalten under "Stiftelser, fonder och stipendier".