Bidrag till idrottsföreningar och andra ungdomsorganisationer

Det finns flera olika bidragsformer som riktar sig till idrottsföreningar och övriga ungdomsorganisationer.

Regler för de olika bidragsformerna finns under följande länk:

Från och med den 7 januari 2019 ansöker föreningen digitalt via webben. Den person, bidragsansvarig, som har utsetts av styrelsen att ansvara för att söka bidrag, har fått inloggningsuppgifter till bidragsmodulen från fritidsenheten i Lerums kommun.

Frågor och stöd? Kontakta Niklas Sjöström 0302-521871

Ansökning för de olika bidragsformerna finns under följande länkar:

Redovisningsblanketter för de olika bidragsformerna finns under följande länkar:

I de regler som fastställts av kommunstyrelsen står följande om syftet med föreningsstödet:

"Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och aktivitet efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens hälsa och sociala förutsättningar gynnas."