Pensionärsföreningar, anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättningar

Pensionärsföreningar och föreningar som organiserar personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter kan söka föreningsstöd hos Sektor stöd och omsorg.

Sedan en tid har ett revideringsarbete av stöd och omsorgs riktlinjer för föreningsbidrag pågått. Ett nytt förslag ska behandlas i Kommunsstyrelsen den 22 november, för att sedan gå upp i Kommunfullmäktige den 14 december.

Om förslaget går igenom kommer det att innebära en del nyheter för sökande föreningar, bland annat kommer sista ansökningsdag för föreningsstöd vara 31 mars det år ansökan avser.

Nya riktlinjer och information om densamma kommer att presenteras på denna sida i början av januari 2018

Om du har frågor kontakta Kent Knutsson, telefon 0302-52 14 79.