Föreningsstöd Sektor stöd och omsorg

Pensionärsföreningar och föreningar som organiserar personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsvariation eller sociala svårigheter kan söka föreningsstöd hos Sektor stöd och omsorg.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-01-25 om nya riktlinjer för föreningsstöd för Sektor stöd och omsorg.

Sektorn vill med de olika föreningsstöden särskilt främja föreningar och aktiviteter som verkar inom Sektor stöd och omsorgs ansvarsområden och som utgör ett komplement till Sektorns verksamheter, samt verkar för att levnadsförhållanden för personer som behöver samhällets stöd förbättras.

(Uppdatering 2020-03-06)

 

OBS! Sista ansökningsdag för föreningsstöd - SO är framskjuten till 30 april!

Enligt riktlinjerna är sista ansökningsdag 31 mars, men på grund av revidering av riktlinjerna och den beslutsprocess som krävs i förvaltningen skjuts sista ansökningsdag upp till den 30 april, med utbetalning i maj.  

 

Om du har frågor om föreningsstödet eller ansökan, maila Kent Knutsson alt. telefon 0302-52 14 79.