Lotteritillstånd

Lerums kommun utfärdar lotteritillstånd till föreningar i kommunen som kan uppvisa en varaktig och seriös verksamhet.

Ansökan görs på Lerums kommuns medborgarkontor Kom In, i kommunhuset vid Bagges Torg i Lerum. Tel: 0302-52 20 00. E-post: komin@lerum.se.
Vid ansökan ska också kopior på föregående års verksamhetsberättelse lämnas in.

Lotteriinspektionen

Tillstånden bygger på Lotteriinspektionens regelverk, den svenska myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier, som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig.

Nederst på sidan finner du en länk till Lotteriinspektionens hemsida.

Mer information