Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tips inför projektansökan

Den här sidan är skapad för er föreningsmänniskor som vill utveckla ert styrelsearbete i allmänhet och som vill förkovra er i bidragssökandet i synnerhet.

 Det finns oerhört mycket medel att söka men vägen är snårig och det är viktigt att i sökandet ta hänsyn till fondens/stiftelsens syfte. Det kan också vara bra att skriva en ansökan som sticker ut lite i jämförelse med de andra. Därför kommer här nedan lite tips och idéer som kanske kan hjälpa till att utveckla just din förenings verksamhet i framtiden. Lycka till! 
 

Idéfas – kreativt tänkande

Tänk tvärtom - lås inte fast dig vid den självklara lösningen. Ett exempel är historien om den lekande treåringen som hela tiden stör farmors virkande: En konventionell förälder skulle sätta Lillan i sin lekhage, en kreativ förälder sätter farmor i lekhagen så att hon är trygg från Lillan.
 

Ändra problemet

En av de mest användbara metoderna är att inte försöka lösa problemet, utan ändra problemet i stället. Ett klassiskt exempel är arkitekten som hade byggt ett höghusområde och tillfrågades var gångvägarna mellan husen skulle löpa. Han föreslog i stället att man lade gräsmattor över hela området. Efter sex månader var stigar upptrampade, som både var de kortaste och bekvämaste möjliga; dessa asfalterades
 

Fråga mer

Att ställa frågor är grunden för tänkande. En av de mest effektiva metoderna att finna orsaker och sammanhang är att fråga "varför?" fem eller fler gånger. Ett annat bra sätt att förstå eller associera till ett problem eller ett ting är att ställa de grundläggande frågorna så kallade öppna frågor.
Öppna frågor börjar alltid med: När – var – hur – vem – varför?
 

Gå från idé till verklighet

 • Tydliggör din idé, dvs. skriv ned den på papper.
 • Gör en bedömning finns det några konkurrenter?
 • Har du kartlagt din marknad/målgrupp?
 • Skillnad på din idé och annan verksamhet?
 • Marknadsföring?
 • Ekonomi – gör en budget!

Föreningens stadgar

Kontrollera att idén överensstämmer med ändamålsparagrafen (ofta §1).
Det finns två anledningar till detta:
1. Det måste finnas mandat från årsmötet att jobba med idén. Årsmötet beslutar genom stadgarna vad föreningen skall ha för verksamhet.
2. Det går inte att söka medel (pengar) för verksamhet som inte stöds av stadgarna.

Bilda en arbetsgrupp

Nedan ger vi exempel på spännande och viktiga karaktärer:
 • Vänlig karaktär - ”Kör försiktigt, ser till att alla trivs”. Exempelvis, receptionist, servicejobb, värnar alla människor.
 • Uttrycksfull karaktär - ”Ingenting är omöjligt” Exempelvis, pedagoger, skådespelare, pratar gärna, tycker om att stå på scenen.
 • Analytisk karaktär - ”Hm måste nog räkna på detta, hämta fakta”. Exempelvis, jobbar säkert på ekonomiavdelningen, analyserar.
 • Pådrivande karaktär - ”Driver arbetet framåt”. Säljare, chef, vi måste nå resultat – kör nu!
 
Tänk på att en arbetsgrupp bestående av olika karaktärer ofta når bra resultat.
 

Förstudiefas

Ibland kan det erbjudas möjlighet till finansiering av en förstudie. Det betyder att du tar din idé till exempelvis ditt förbund, förankrar din idé – ställer frågan finns det pengar till att genomföra en förstudie?
Om svaret är ja, då har du möjlighet att anställa någon får i uppdrag att göra hela förstudiearbetet och dokumentera.
 

Projekt

Ett projekt kännetecknas av följande:
 • Projekt utgår från en klart formulerad idé.
 • Har ett tydligt definierat uppdrag med ett klart avgränsat mål.
 • Har väl definierade resursramar och en egen budget.
 • Är tidsbegränsat.
 • Har en tydlig start och ett tydligt slut.
 • Har en egen tillfällig organisation vid sidan av den ordinarie verksamheten.
 • Berör ofta flera intressenter och engagerar ofta människor från föreningens "vanliga" verksamhet.
 • Syftar i regel till utveckling eller förändring.
 
Ett projekt handlar om idéer, visioner, kraftsamling och konkreta resultat. Det ger en möjlighet att arbeta tydligt, strukturerat och effektivt med en frågeställning eller ett problem.
Varje projekt behöver ledas av en projektledare som ansvarar för arbetet enligt överenskommen planering. Till projektledaren bör det också knytas en projektgrupp.