Bidrag från region, stat och riksförbund

Statligt LOK-stöd

Statligt LOK-stöd är ett statligt stöd för idrottsföreningar som utbetalas via Riksidrottsförbundet. OBS ändrade ansökningsregler from 2009-08-15. I korthet innebär de att föreningen söker på idrottonline.se istället för att skicka in pappersvariant som tidigare. För att kunna göra detta måste du aktivera föreningen idrottonline sida.
Klicka här för att läsa mer om statligt LOK-stöd.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har främst stöd till distriktsorganisationer men där finns vissa projektbidrag för kultur, pensionärs- och ungdomsföreningar.
Klicka här för att komma till Västra Götalandsregionens hemsida.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
Klicka här för att komma till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stöder främst rikstäckande Patient- pensionärs- anhörig- och handikapporganisationer. SoFri profilerar och utvecklar Socialstyrelsens roll och insatser vad gäller frivilligarbetet och frivilliga organisationers verksamhet i samhället.
Klicka här för att komma till Socialstyrelsens webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.
Klicka här för att komma till Kulturrådets webbplats.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet förmedlar mycket pengar till flera olika ändamål inom idrottsrörelsen.
Klicka här för att kommas till förbundets webbplats.

VSIF

VSIF är vårt distriktsidrottsförbund. På deras hemsida finns information om handslaget, stipendier och fonder.
Klicka här för att komma till VSIF:s sida om fonder

Idrottslyftet

Missa inte det "Nya Handslaget" Information finns på ditt specialförbunds sida och på VSIF:s webbplats  För dessa aktiviteter kan man söka Idrottslyftspengar.

  • Samarbete med skolan
  • Ledarförsörjning
  • Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer
  • Anläggningar (Anders Mannheden) 

Jubileum

Är det dags för jubileum? Kontakta ditt förbundskansli och fråga om det finns medel att söka för ändamålet.

Hedersomnämnande

Ideella ledare som varit med i många år har i vissa förbund/organisationer möjlighet att få ett hedersomnämnande. Kontakta ditt förbund för närmare information