Frivan 08

Kultur- och fritidsvaneundersökningen, Frivan, är en källa att ösa ur. I oktober 2008 fick alla skolelever från årskurs 5 till och med skolår 3 på gymnasiet svara på frågor om bland annat sin livssituation, sina fritidsvanor och sina önskemål. 3 389 elever svarade.

Vad vill ungdomarna göra

Kultur- och fritidsundersökningens syfte är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om föreningstillhörighet och vad som påverkar valet av aktivitet ger svar på vad det finns för önskemål om förbättringar inom aktivitetsutbudet. Dessutom inkluderar undersökningen frågor kring livssituationen - detta för att ge en mer tydlig bild av hur ungdomarna bland annat trivs med sitt liv och sina aktiviteter i Lerum.
 

Läs sammanfattningen

Den sammanfattande rapporten finns som pdf-fil underst på sidan. 
 
Alingsås kommun och Mölndals kommun har samtidigt genomfört samma undersökning. Generellt visar undersökningsresultaten inga större skillnader mellan de tre kommunerna. Undersökningen bygger på Göteborgs stads FRIVAN som har genomförts fyra gånger sedan 1996. En liknande undersökning genomfördes i Lerum senast 1995. 
 

Kompletterande uppgifter

Kontakta Anders Löfgren, kontaktinformation under Kontakt, om ni vill ha kompletterande uppgifter. 
 

Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenheten i Lerums kommun har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av god kvalitet, med prioritet på barn och ungdomar. Syftet är också att i dialog med det lokala förenings- och folkbildningslivet stödja, utveckla och samverka i de olika kultur- och fritidsverksamheterna. Jämställdhet, bredd och mångfald är viktigt för förvaltningens verksamhet.  

Ladda hem