Idrott, motion, friluftsliv

I Lerums kommun har du naturen och sjöarna in på knutarna som kan erbjuda ett härligt friluftsliv med ett flertal vandringsleder och elljusspår. Här finns något för varje smak.

Information om den unika svenska allemansrätten hittar du nederst på sidan.

Rikt föreningsliv

Föreningslivet är oerhört rikt i Lerums kommun, inte minst inom idrotten. Totalt brukar vi räkna med ca 200 föreningar där framför allt barn och ungdomar är väl representerade. Lerums föreningsliv aktiverar närmare 7 000 barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år genom sammanlagt 350 000 närvarotillfällen. Ett fyrtiotal av dessa föreningar är olika kulturföreningar. Det är museiföreningar, hemslöjds- och hembygdsföreningar, körer, musikföreningar, folk- och gammaldans, konstföreningar, bokbinderi och mycket annat. Det finns också flera studieförbund verksamma i kommunen.  Du hittar såväl idrottsföreningar, studieförbunden som kulturföreningarna samt dess kontaktpersoner i föreningsregistret.

Klicka här för att gå in på Föreningsregistret.

Anläggningar och lokaler

En given tillgång i Lerums kommun är alla anläggningar och lokaler som ägs och drivs av antingen kommunen, föreningslivet eller andra aktörer. Lerums kommun lägger vikt vid att det finns ett brett utbud av olika typer av anläggningar och att befintliga lokaler har en hög nyttjandegrad. Därför finns det ett webbaserat, enkelt och anpassat lokalbokningssystem där samtliga tillgängliga lokaler i kommunen finns med.

Klicka här för att gå in på tjänsten Fri lokalbokning

Det går även bra att kontakta Lerums Kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.  Tjej som rockar rockringFoto av: Anna Rehnberg.

Så mycket mer

I Lerum finns även sju fritidsgårdar, ett antal simskolor, skolovsaktiviteter med mera.

Mer information