Badplatser

I Lerums kommun finns många möjligheter till friluftsbad. I kartan ser du var alla friluftsbad finns. Klicka på symbolerna i kartan för att få mer information om de olika badplatserna. Aktuell information om vattenkvaliteten hittar du via länken längre ner på sidan.

Friluftsbad i Lerums kommun

I Lerums kommun finns 11 badplatser. På badplatserna finns bryggor, torrtoaletter, sopkärl med mera. Fritidsavdelningen ansvarar för drift, skötsel och provtagning på badplatserna. Miljöenheten har ansvar för tillsynen.

Tre av baden är så kallade EU-bad. EU-bad är större offentliga badplatser med ett snitt på ungefär 200 badande per dag under badsäsongen. EU-bad har krav på provtagning av vattnet och inrapportering till Naturvårdsverket och EU. Aspenäsbadet, Drängseredsbadet och Stamsjöbadet är EU-bad i Lerums kommun.

Aspens badplats

I sjön Aspen, belägen en kilometer väster om Lerums centrum. Betongbrygga, flytbryggor, lejdare sopkärl, torrtoa och hopptorn 1+2+3 meter. Stranden består av sand och gräs och botten av sand. Bojar utanför badet avgränsar båttrafik. Kiosk finns under högsäsong.

Drängseredsbadet

Belägen vid sjön Sävelångens norra strand, öster om Floda. Betongbrygga, flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och gräs och botten av sand och lera. Bojar utanför badet avgränsar båttrafik.

Stamsjöbadet

Ligger vid Lilla Stamsjön, två kilometer söder om Lerums centrum. Betongbrygga, flytbryggor, lejdare sopkärl, toaletter och simstång. Stranden består av sand och gräs och botten av sand och dy. Stor lekyta finns. Kiosk finns under högsäsong. En ramp finns för bättre tillgänglighet.

Annesjöbadet

Vid Annesjön, tre kilometer norr om Gråbo. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och berg och botten av sand och dy. 

Hyltornabadet

Belägen vid Sävelångens södra strand, väster om Floda. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och gräs och botten av sand. Bojar utanför badet avgränsar båttrafik.

Nääsbadet

Belägen i Sävelången, vid Nääs slöjdseminarium. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och gräs och botten av sand. Bänkar på bryggan.

Prästens brygga

Belägen i Sjövik, vid sjön Mjörn. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och gräs och botten av sand och dy.

Stora Lövsjöbadet

Belägen ungefär fem kilometer nordväst om Gråbo. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand, berg och gräs och botten av sand och dy.

Brännabbenbadet

Belägen vid sjön Torskabotten, i södra delen av Tollered. Flytbryggor, lejdare, sopkärl och torrtoa. Stranden består av sand och gräs och botten av sand. Bänkar med bord. Flotte.

Hjällsnäsbadet

Vårt senaste bad finns i Mjörn, i Hjällsnäsviken 1,5 km nordost om Gråbo, intill båthamnen.

Vällsjöbadet

Belägen vid Vällsjön i Slätthult, cirka fyra kilometer sydväst om Stenkullen. Flytbrygga, lejdare, omklädningshytt, sopkärl, torrtoa och hopptorn 1+2+3 meter. Stranden består av sand och gräs och botten av sand och dy. Fast grillplats finns.

Klicka här om du vill du veta hur vattenkvaliteten i badsjöarna kontrolleras 

Hundar

Hundar får inte vistas på kommunens badplatser under badsäsong. Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • Under icke badsäsong: badplatserna jml 3 §.
  • Offentliga lekplatser jml 3 §.