Hund och katt

Här nedan har vi beskrivit lite vad man bör tänka på som katt- och hundägare i kommunen.

Hund

Hund som ligger med kopplet runt omVandringsleder passar väl till hundpromenader Vilka regler som gäller för hundhållning varierar från kommun till kommun. I Lerums kommun finns inget allmänt koppeltvång. Rent generellt får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat.

Hundförbud gäller på Lerums lekplatser, många kyrkogårdar samt på våra allmänna badplatser.

I jaktlagen och jaktförordningen finns en del som berör hundar. Bland annat står det att hund under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Lerums vandringsleder passar utmärkt till längre promenader tillsammans med din hund.

Underst finner du en länk till Lerums brukshundklubb.

Klicka här för att komma till kommunens vandringsleder.

 

Katt

Som kattägare har man skyldighet att känna till de förhållningsregler som gäller och ta ansvar för sin katt. Inom Lerums kommun finns inga generella regler för katter som husdjur.

Enligt rättspraxis ses det som acceptabelt att en katt får röra sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. Kattägaren är dock skyldig att bevaka olägenheter som kan uppkomma och vidta åtgärder vid behov. Du har rätt att freda din uteplats men inte genom att skada katten. 

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan ha sina egna regler för katt som husdjur. Hör med dina grannar.

Mer information