Bidrag

Det finns flera olika bidragsformer som riktar sig till kulturföreningar.

De regler som gäller för respektive bidrag kan du läsa genom att klicka på länkarna nedan.

Från och med den 7 januari 2019 ansöker föreningen digitalt via webben. Den person, bidragsansvarig, som har utsetts av styrelsen att ansvara för att söka bidrag, har fått inloggningsuppgifter till bidragsmodulen från fritidsenheten i Lerums kommun. Frågor och stöd? Kontakta Magnus T Carlsson 0302-52 14 91.

Digital ansökan för de olika bidragsformerna finns under följande länkar:

Redovisningsblanketter:

Syftet med de olika formerna av bidrag är att gynna ideell kulturell verksamhet som medverkar till ett mångsidigt och varierat kulturutbud för kommunens invånare.
Syftet är också att stödja de olika kulturarvsföreningarna i arbetet med att vårda, bevara, tillgängliggöra och till viss del utveckla de byggnader och kulturmiljöer man ansvarar för.