Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Aktuella konsthändelser i Lerum

Här hittar du information om konsthändelser som är på gång i kommunen.

Händelser vid Gotaleden, 7 maj – 30 september

Seminarieområdet Nääs Slott 

Fredagen den 7 maj invigs konst- och kulturprojektet Händelser vid Gotaleden med tre konstverk i tre kommuner – Lerum, Partille och Alingsås.

Projektet bjuder på ett spännande sätt att uppleva olika konst och kulturhändelser utomhus i de skiftande natur- och kulturlandskapen som vandringsleden går igenom. Syftet är att öppna upp för en mångfald av nya upplevelser och tankar på ett urval av platser för de som vandrar på Gotaleden. Projektet välkomnar också andra konstnärer och kulturaktörer att anmäla sitt intresse för att bidra med verk utmed leden som sträcker sig mellan Göteborg och Alingsås.  

I Lerums kommun gör Jan Carleklev ett ljudkonstverk på Seminariekullen. Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har Jan Carleklev turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar han som konstnär med ljud som sitt främsta material. Jan Carleklev är verksam i Växjö har etablerat en framgångsrik konstnärlig praktik i vilken han utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud. Material och metoder varierar och verken talar alltid till oss på flera olika nivåer.

Den 7 juli invigs ytterligare ett verk. Skogs-ögat av Maria Ängquist Klyvare är ett konstverk av mosaik placerat vid vandringsleden intill Rådjursviken i sjön Aspen mellan Jonsered och Lerum. Konstnären är intresserad av mönster, det matematiska och abstrakta. Många av hennes verk består av delar som sammanfogas till en helhet, fullt urskiljbara först när man tar ett steg tillbaka och betraktar verket på håll. Ögat ser dig, men ser du ögat? Det är inte säkert. Kanske går du bara förbi, det beror på hur uppmärksam du är eller bara på slumpen. Något måste kanske finnas kvar att upptäcka till nästa gång du passerar. Vandra med öppna sinnen!

Händelser vid Gotaleden, öppen sida på Facebook

 

Där fantasin bor - en utställning om lekstugor & kojor, 4 juni - 31 oktober

Slöjd & Byggnadsvård, Seminarieområdet Nääs Slott

 
Minns du din barndoms lekstuga eller ett kojbygge i ett träd? Eller har du kanske byggt en stuga till ditt barn eller barnbarn?

Sommaren 2021 står lekstugor men också kojor i fokus på Slöjd & Byggnadsvård. Lekstugan som plats för lek, byggnadsvård och nostalgi. Och som kulturarv, värt att spara och berätta om för kommande generationer. Utställningen vill lyfta barnens kulturarv, och utforska relationen mellan barn och byggnadsvård. Hur kan barn lära sig om och involveras i byggande och byggnadsvård?  

Utställningen finns på plats här hos mellan Källnääs och sjön under perioden. Välkommen! 

Slöjd och byggnadsvårds webbplats

 

Form Follows Fiction, 12 juni – 12 september 

Aludden, Lerum  

Sommaren 2021 kommer en utställning att äga rum i 11 av Göteborgs kranskommuner. En utställning med 11 sammanlänkande delar kopplat till projektet Form Follows Fiction av konst- och designgruppen Studio Mold.

Utställningen lyfter fram den fiktiva entomologen och konstnären Milka Havel (1571-1631) och skall ses och upplevas som en rumslig roman. Studio Mold vill med utställningen lyfta fram fiktion som drivkraft i konstnärligt skapande, historieskrivningens ofrånkomliga fiktionalisering samt hantverkets betydelse för upplevelsen.

Projektet är gränsöverskridande på flera sätt och avser att utforska spänningen mellan; konst – vetenskap, fiktion – sanning, design – konst, historia – samtid, text - artefakt. Utställningen innefattar bilder, planteringar, skulpturer, möbler, ljud, belysning och digital media, allt med ett barock-minimalistiskt uttryck. 

Form Follows Fictions webbplats

 

Vår konst! Kommunens konstinköp 2016-2021, 21 juni – 21 augusti

Dergårdsgalleriet, Lerum  

Under sommaren 2021 kan kommuninnevånare och andra besökare se ett urval av den konst som Lerums kommun köpt in under senare år. Till vardags hänger verken runt om i kommunens lokaler och verksamheter.