Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Offentlig konst

Den offentliga konsten finns på många platser i Lerums kommun, både inomhus och utomhus. Du möter den på torg, skolgårdar och vid äldreboenden.

I Lerums kommuns målbilder för kultur och fritid till år 2025 går att läsa följande: ”Kommuninvånare och besökare inspireras och stimuleras i det offentliga rummet av ett växande utbud av konst. I samhällsplaneringen ingår planering för kulturverk vilket gör det offentliga rummet till en levande plats.”

Offentlig konst kan se ut på många olika sätt. Varje tid har sina uttryck och ideal. Alla konstverk som placerats i vårt offentliga rum bär en berättelse om vår gemensamma historia.

Lerums kommun har beslutat att följa 1%-målet för konstnärlig gestaltning när det gäller nyproduktion och stora eller omfattande ombyggnader inom kommunen och i kommunala bolag. Detta innebär att 1% av budgeterade medel för byggnationen ska läggas på konstnärlig gestaltning. Aktuella projekt är Hjällsnäshallen och Lekstorpsskolan i Gråbo.  

Det finns många konstverk att upptäcka runt om i kommunen! Med appen Lerum Live kan du på egen hand konstvandra längs Säveån i Lerums centrala delar. Appen hittar du via rubriken "Mer information".