Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lerums kommuns kulturpris

Lerums kommun delar årligen ut ett kulturpris. Det kan tilldelas person som är bosatt, född eller verksam i Lerums kommun. Även grupper som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv kan tilldelas priset.

Kulturpriset delas ut som ett bevis på uppskattning för gjorda insatser inom Lerums kommuns kulturliv. Priset utgörs av ett konstverk och brukar delas ut i samband med något större kulturarrangemang i november eller december månad.

Förslag till kandidat samt motivering för att tilldelas Lerums kommuns kulturpris ska vara Lerums kommun tillhanda senast den 1 oktober.

Skicka ditt förslag och motivering med e-post till Kultur & Bibliotek eller till: Lerums kommun, Kultur och Bibliotek, 443 80 Lerum

Pristagare de senaste tio åren

Kulturprisutdelningen för 2020 är uppskjuten till 2021, på grund av coronapandemin. Under 2021 delar Lerums kommun ut två kulturpris vid ett och samma tillfälle, ett för 2020 och ett för 2021. De nomineringar som kommit in för 2020 behålls och kommer att behandlas i samband med förslagen till kulturpristagare hösten 2021.

 • 2019 Anita Borke
 • 2018 Musik i Lerum och Kammarmusik i Lerum
 • 2017 Mats Jansson
 • 2016 Henrik Nilsson
 • 2015 Lillemor och Per Bilén.
 • 2014 Hillefors Grynkvarns Museiförening.
 • 2013 Folke Kjellhede
 • 2012 Sven Christenson
 • 2011 Konstnärsgruppen Ars; Lars Agelii, Gert Andersson, Curt Dahlén och Ingrid Lundqvist
 • 2010 Nääs Dragspelsklubb

Riktlinjer för utdelande av Lerums kommuns kulturpris

 • Lerums kommuns kulturpris kan ges i form av ett konstverk eller liknande, som erkänsla för engagemang inom Lerums kulturliv
 • Kulturpriset kan ges till en person som är bosatt, född eller verksam i Lerums kommun. Även andra som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv kan få priset
 • Kulturpriset bekostas av kommunen och tas från Sektor Lärandes driftsbudget
 • Kulturpriset delas ut varje år, senast den 31 december. Om man vill lämna förslag på kulturprismottagare så ska det göras senast den 1 oktober. Förslagen lämnas till Sektor Lärande
 • Senast den 1 september ska Sektor Lärande informera om möjligheten att lämna förslag på kulturprismottagare. Detta sker genom annons i tidningar och på andra lämpliga sätt
 • Sektor Lärande har rätt att själva föreslå kulturprismottagare. Det kan göras även efter det angivna datumet (1 oktober)
 • Sektor Lärande har rätt att tillfråga experter för att bedöma vilken av de föreslagna kandidaterna som är mest lämplig att få kulturpriset

Riktlinjerna är antagna av kommunstyrelsen i Lerum 2014-05-23. Diarienummer KS14.564.