Kulturpriset

Lerums kommun delar årligen ut ett kulturpris. Det kan tilldelas person som är bosatt, född eller verksam i Lerums kommun. Även grupper som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv kan tilldelas priset.

Kulturpriset delas ut som ett bevis på uppskattning för gjorda insatser inom Lerums kommuns kulturliv. Priset utgörs av ett konstverk och brukar delas ut i samband med något större kulturarrangemang i november eller december månad.
Förslag till kandidat samt motivering för att tilldelas Lerums kommuns kulturpris ska vara Lerums kommun tillhanda senast den 1 oktober.

Pristagare de senaste tio åren

 • 2018 Musik i Lerum och Kammarmusik i Lerum
 • 2017 Mats Jansson
 • 2016 Henrik Nilsson, för sitt arbete med tillskapandet av Nilssons El- och teknikmuseum i Lerum.
 • 2015 Lillemor och Per Bilén.
 • 2014 Hillefors Grynkvarns Museiförening.
 • 2013 Folke Kjellhede
 • 2012 Sven Christenson
 • 2011 Konstnärsgruppen Ars; Lars Agelii, Gert Andersson, Curt Dahlén och Ingrid Lundqvist
 • 2010 Nääs Dragspelsklubb
 • 2009 Anna Lena Telander
 • 2008 Lerums Hemslöjdsförening
 • 2007 Lars- Erik Karlsson