Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bidrag till kultur

Bidrag till enskilda kulturprojekt

Projektbidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud riktat till kommunens invånare. Ansökan kan göras löpande till kulturverksamheten inom Sektor lärande via en blankett som finns nedanför under rubriken ”Ladda hem”.

Bidraget kan ges till enskilda, grupper, nätverk och föreningar som vill genomföra ett kulturprojekt. Bidraget får inte överstiga 75 % av kostnaderna och är maximerat till 20 % av prisbasbeloppet per sökande och år.

Bidraget avser ideella kulturprojekt som sker inom Lerums kommun och framförs offentligt.

Kulturfonden

Medel ur Kulturfonden delas ut för att stödja ideell och kulturell verksamhet inom före detta Skallsjö kommun, nuvarande Skallsjö församling (Floda och Tollered).

Ansökningar ur kulturfonden görs via särskild blankett som finns nedanför under rubriken ”Ladda hem”. Ansökan ska vara inskickad senast den 1 oktober till och det totala beloppet att fördela 2020 är 14 103 kr.