Studieförbund i Lerums kommun

Studieförbunden erbjuder bildning och kultur genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. Verksamheten bygger på folkbildningens idéer. I centrum står individens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Studieförbunden samverkar ofta med föreningslivet och kan då erbjuda stöd i olika former.

Det är nio olika studieförbund som har verksamhet i Lerums kommun.
För mer information, klicka på länkarna nedan.
• ABF (Arbetarnas bildningsförbund)
• Bilda
• Folkuniversitetet
• Kulturens bildningsverksamhet
• NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet)
• SENSUS studieförbund
• Studiefrämjandet
• Studieförbundet Vuxenskolan

Kommunalt stöd till studieförbunden

Lerums kommun stödjer studieförbundens verksamhet ekonomiskt genom ett ekonomiskt bidrag baserat på verksamhetens volym i kommunen. Ansökan görs senast den 1 april.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsblanketten.

Ansökan om bidrag, studieförbund