Scout- och lägergårdar

Det finns åtskilliga scout- och lägergårdar i Lerums kommun. Troligtvis på grund av vår vackra och i många fall orörda natur.

Här nedan listar vi alla de scout- och lägergårdar som finns i Lerums kommun. Oftast kan även utomstående hyra gårdarna - som bokas direkt av respektive ägare.

Samtliga Scout och lägergårdar ligger i anslutning till sjöar. Övrigt är alla scout och lägergårdar är drogfria.