Tack för ditt svar!

Vi hanterar redovisningsuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen GDPR.

Med behandling av personuppgifter menas allt som kommunen gör när vi hanterar uppgifter om personer. Inom Lerums kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att personuppgifterna kommer att hanteras den tid som de behövs.

Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter >>