Göteborgs insjörike

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LEADER som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020.

Skapa projekt inom LEADER  i samverkan för lokal utveckling

Göteborgs Insjörike är namnet på vårt LEADER-område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer. I programperioden 2014-2020 kommer utvecklingsstöd kunna sökas från tre olika fonder; nämligen Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projekt premieras enligt följande mål och insatsområden:

  • Förbättrad livskvalitet genom samverkan
  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Hållbar besöksnäring och ökat företagande

Det är viktigt att LEADER-ansökan arbetas fram med stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd.

Fullständig programbeskrivning finns att läsa på goteborgsinsjorike.se. Här hittar du också mer info om de övergripande målsom projekten bör ha.

Vill du söka projektmedel genom Göteborgs Insjörike?

Det är roligt, spännande och lärorikt att driva projekt inom landsbygds-utveckling, men det kan också vara lite klurigt ibland. Att förbereda sin ansökan, att få ”alla med på tåget” - det tar sin tid och man kan behöva tips och hjälp på vägen.

Mycket går att göra inom LEADER-programmet – om inte riktigt allt. Läs gärna mer om vilka projekten under förra perioden 2007-2013 var inom Göteborgs Insjörike.

Hjälp och inspiration på vägen

Om du önskar rådgivning på din väg från idé till projektansökan, hör av dig på naringsliv@lerum.se så kontaktar vi dig. 

Under hela perioden kommer det att erbjudas olika möjligheter för nätverk och erfarenhetsutbyte och workshops. Ett ytterligare sätt att hålla sig uppdaterad om detta är att bli en del av #ballastebygden - inspirera både dig själv och andra till att jobba med lokalt ledd utveckling. Läs mer på gruppens Facebooksida. 

Ansökan på webben

Ansökningar tas in i omgångar, fyra tillfällen per år, löpande till och med år 2020. LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike tar beslut gällande projektansökningarna som lämnas in för hela vårt LEADER-område. Här kan du läsa mer om vilka som sitter i LAG

Ansökningar görs via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida.

Martin Dahl är verksamhetsledare för hela Göteborgs Insjörike och vill gärna prata med alla som har en projektidé innan ansökan lämnas in i systemet. Han nås på martin.dahl@goteborgsinsjorike.se eller 031-44 20 20.