Turismutveckling

Lerums kommun arbetar strategiskt med tursimutveckling men även stödjande för företag och föreningar inom turistnäringen.

Vill du synas på turisthemsidan, finnas med i besöksAppen eller vill du ta del av de träffar och utbildningar som vi ordnar så kontakta oss för mer information.

Turismstrategi

Nu finns en ny turismstrategi för Lerums kommun. Strategin har tagits fram tillsammans med berört närings- och föreningsliv, förvaltningens näringslivsenhet samt enskilda invånare med intresse och kunskap om dessa frågor. Arbetet har följt en plan innehållande möten, intervjuer och olika mätningar.  Strategin är tänkt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla turistnäringen i Lerums kommun.

Leader Göteborgs Insjörike

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LEADER som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Göteborgs Insjörike är namnet på vårt LEADER-område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020. Läs mer här