Turismutveckling

Lerums kommun arbetar strategiskt med utveckling av besöksnäringen men även stödjande för turismföretag och föreningar som ingår i destinationen.

Vill du synas på turisthemsidan, finnas med i besöksAppen eller vill du ta del av de träffar och utbildningar som vi ordnar så kontakta oss för mer information.

Turism ingår i reviderade näringslivsstrategin

En reviderad näringslivsstrategi är under utveckling och kommer att finnas klar under 2017. I denna kommer besöksnäring och handel att ingå.  

Göteborgs Insjörike och Lokalt Ledd Utveckling 

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för Lokalt Ledd Utveckling/LLU (tidigare LEADER) som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. LLU-området som Lerums kommun ingår i heter "Göteborgs Insjörike" där även kommunerna Alingsås, Härryda samt Partille ingår. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020. Läs mer här